بازی سیاست پیچیده است، ظاهرا غنی و همفکران او تا کنون رقبای خود را خوب گیج کرده‌اند و اتخاذ هرگونه تصمیم را از آن‌ها گرفته‌اند

.

تیم‌های انتخاباتی بعد از ثبت‌نام و اعلام تقویم انتخابات، به جای برنامه‌ریزی برای پیروزی تیم‌شان، زمام امور و رهبری‌شان را به‌دست اتمر سپردند، اتمر نیز آن‌ها را چندین ماه بازی داده و سرگردان، به مسکو و پاکستان بُرد تا با طالبان چانه‌زنی کنند، نتیجه‌ی این نشست‌ها جز بی‌آبی برای این‌ها سود دیگری نداشت، اتمر اکنون و در حساس‌ترین موقعیت، از رقابت کنار رفت و شورای کاندیداهای ریاست جمهوری را بعد از سردوندان زیاد تنها گذاشت.

اکنون تبلیغات و کمپاین تشکیل حکومت موقت و لغو انتخابات، سرِ زبان‌ها افتاده است، رقبای غنی به این کمپاین دلخوش کرده و علاقه‌ای به تبلیغات و کمپاین انتخاباتی از خود نشان نمی‌دهند، این در حالی است که تیم اشرف‌غنی با قدرت تمام، کمپاین انتخاباتی را در سارسر آغاز کرده است.

به نظر اینجانب، آوازه‌ی تشکیل حکومت موقت نیز برای فریب‌دادن رقبای تیم غنی، راه افتاده است تا آن‌ها به امید تشکیل حکومت موقت، دست روی دست بگذارند و هیچ‌گونه کمپاینی را برای جلب و جذب آرای مردم انجام ندهند و زمانی به خود بیایند که کار از کار گذشته و انتخابات در حال برگزاری است.

امید است که رقبای غنی از فریبی که توسط اتمر خوردند درس و عبرت بگیرند و این بار به امید تشکیل حکومت موقت، از فعالیت‌های انتخاباتی دست نکشند؛ زیرا ممکن است زمانی متوجه اشتباه‌شان شوند که کار از کار گذشته و دست‌شان از آسمان و پای‌شان از زمین کنده شده و انتخابات در حالی برگزاری و دست آن‌ها خالی است. از ما گفتن بود، دیگر خود دانید.

محمد نسيم جعفری