درحالیکه خلیلزاد و آمران ارشد اش مایک پومپئو و دونالد ترامپ از توافق قریب الوقوع صلح با طالبان لاف میزنند و خوشحال اند ، طالبان درنده خوی این هفته بازهم از خون های پاک هموطنان بیگناه و سربازان جوان ما جوی های خون جاری نمودند .آنان شهرومحل و منطقه را نمی شناسند . گاهی درکابل قتل عام میکنند ، زمانی در هلمند و قندهار و زمانی هم در جوزجان و دایکندی .طالبان سربازانِ شمشیر به دست شریعت اند وهر دم آماده ی کشتار. آنان به هیچ قوم و تباری وابسته نبوده ، پای بند هیچ قانون ، دود و دستوری نیستند .

همین خود خطای بزرگیست که دولت مقتدر ولی ستیزه جوی امریکا به این گروهِ درنده خوی ، اعتماد و اعتبار بخشیده ، به جای نابود کردن و خشکاندن منابع تمویل آنان ، آنان را طرف مقابلِ معاهده ی صلح قبول نموده اند .و این نیز خطای نابخشودنی تری است که قاتلان هزاران سرباز و هموطن بیگناه ما را روسای جمهورافغانستان باربار برادر خطاب نموده ، گاهی با گُل ، زمانی با آیس کریم و زمانی هم با واژه های چاپلوسانه از آنان استقبال نموده اند

.ایالات متحده ی امریکا و همدستان پاکستانی – سعودی شان باید بدانند که در شرایط موجود تحمیل رژیم قرون وسطایی امارت اسلامی بر جوانان بیدار دل اقوام باهم برادرکشور، ناممکن و دوراز تصور است .مردم در برابر این توطئه ی بزرگ خواهند ایستاد و از آزادی و عزت خویش پاسداری خواهند نمود .اگر امریکاییان سودجو توانسته اند دراین مدت ، گروه های جاه طلب و پول پرست جهادی را با مشغول کردن در دزدی و غارت ، از صف مخالفان جبهه ی ضد طالبان خارج نمایند ، مردم – بخصوص جوانان آگاه و شجاع ما با چشمان روشن و همدلی و همبسته گی آهنین از آزادی و دستآوردهای موجود دفاع خواهند نمود .امریکا و پاکستان باید بداند که قدرتهای منطقوی چون هندوستان ، روسیه ، ایران ، چین و کشورهای آسیای میانه نیز ابقای دوباره ی امارت اسلامی در افغانستان را حمایت نمی نمایند .

اما ، اما این حقیقت را نیز از نظر دور نداریم که ، اینهمه غوغای تبلیغاتی درباره ی مذاکره و صلح با طالبان ، میتواند نیرنگ و ترفند دیگری باشد برای منحرف کردن و آزمایش اذهان عامه ی افغانستان و جهان ، که همه منتج به همان گرم نگهداشتن تنور جنگ ، سودبردن به نفع انتخابات آینده ی امریکا و چپاول منابع پربهای افغانستان خواهد شد . فروغی