اشرف غنی در آستانه ی انتخابات  چندین هزار نمره زمین را در اختیار حزب اسلامی حکمتیار قرار داده است. این رویکرد به خاطری خیانت و جنایت  شمرده می‌شود که،  این قطعات زمین به فامیل های شهدای اردو، پولیس، امنیت ملی، ژورنالیست‌ها، مدافعین سر به کف این وطن اختصاص داده شده بود. اما اکنون اشرفک آن را به حانیانی تقدیم می‌کند که بیشتر از شصت هزار کابلی را در جریان جنگ‌های داخلی به خاک و خون کشانیده

اند( اعضای حزب جنایتکار حزب اسلامی گلبدین حکمتیار

3500

قطعه زمین، هدیه غنی به حکمتیار

همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در افغانستان منابع خبری از اعطای ۳۵۰۰ قطعه زمین رهایشی به «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی توسط اشرف غنی رییس جمهور کشور خبر می‌دهند.
به گزارش تسنیم، همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در افغانستان قرار است اشرف غنی 3500 قطعه زمین رهایشی را به «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی در کابل توزیع کند.

«محمد کریم امین» عضو ارشد حزب اسلامی خبر توزیع زمین توسط رییس جمهور غنی را به اعضای این حزب تائید کرده و آن را بخشی از توافقنامه صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان عنوان کرده است.
عضو ارشد حزب اسلامی به «خامه» گفت: فرمان اعطای 3500 قطعه زمین به حزب اسلامی روی میز کار اشرف غنی قرار دارد و قرار است رپیس جمهور این فرمان را به زودی امضا کند.

دولت افغانستان درنظر دارد تا تحت عنوان پروژه «پیروزی» هزاران قطعه زمین را در شمال شرق کابل به اساتید مدارس، بازماندگان نیروهای امنیتی، خبرنگاران، مهاجرین و سایر قشرهای آسیب پذیر این کشور توزیع کند.
گفته می‌شود که اشرف غنی تحت عنوان توزیع زمین به قشرهای آسیب پذیر این کشور به دنبال معامله با حزب اسلامی است تا حمایت این حزب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کند.

گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که اشرف غنی تلاش می‌کند تا با توزیع زمین‌های وسیع به حزب اسلامی در کابل حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری را راضی کند که به نفع وی در انتخابات کنار بکشد.

کد (9)