باور دارم که اکثر ادارات خارجی در ضمن اینکه وظیفه جاسوسی را به نفع کشور خویش را دنبال میکنند، از جنایت “سکس در برابر غذا” هم صرفه نمیکنند و بدبختانه در کشور خویش از این نوع سازمان ها کم نداریم

…. “نوستی” به نقل از روزنامه ” The Times. مینویسد:
بسیاری از مامورین و کارمندان غربی با استفاده از چنین ادارات ((کارمندان ملل متحد در بخش کمک بشری و داکتران بدون سرحد، کمیته های نجات، اداره اکسفام…) در بساری از کشورها چون سیرالیون، گینه، لیبریا و بسا کشورهای دیگر…. با استفاده از وضعیت اسفناک بحرانی از وضعیت موجود لذت میبرند و جنت روی زمین را حس میکنند. غذا در مقابل رابط جنسی به مسلک اصلی شان تبدیل شده است.

مطمین هستم هموطنان ما هم با چنین ادارات و انجوها و از اداره داکتران بدون مرز گرفته تا کارمندان اکسفام آشنا هستند.
وقتی گزارش محرمانه 84 صفحه آزانس بین الملی سازمان ملل متحد در اینمورد به دست روزنامه نگار “دی تایمز The Times” میرسد و با نشر قسمتی از این گزارش حتی انسان و انسانیت میشرمد… اینکه در این گزارش چه کشورهای دیگری شامل است هنوز بنا بر دلایلی افشا نگردیده است. وقتی این جنایت ضد بشری تحت کمک های بشر دوستانه انجام میگیرد انسان عقلش را از دست میدهد.

در این جنایت صدها کارمند غربی از بزرگترین سازمان های گویا بشردوستانه بین المللی دست دارند.
بطور مثال در یکی از کشورهای افریقایی بخاطر جابجایی موقت و در مقابل دریافت یک کیلوگرام غله و چند بسته مواد پلاستیکی و یا چند کتاب و کتابچه درسی برای اطفال، مامورین این ادارات از جمله (کارمندان ملل متحد در بخش کمک بشری و داکتران بدون مرز، کمیته های نجات، اداره اکسفام…) وقتی متوجه دختر نوجوان و خوشگلی میشوند و یا مادر مقبولی میشوند از این روش ضد انسانی استفاده کرده اند و این به یک عمل روتین شان تبدیل شده است، اینکه حالا گفته میشود تعدادی از اینها برطرف شده اند ولی تحقیقات اخیر نشان داده است که هنوز این جنایت ادامه دارد.

چنین اخلاق ضد انسانی سکس در مقابل غذا برای انسان های تنگدست سرحد اخلاق انسانی را به تماشا میگذارد و این نهادها برای شان دیگر نه حیثیت و نه هم آبروی باقی مانده است. در گزارش گفته شده است افراد مجرم را اخراج کردند بدون اینکه به محکمه جرایم اخلاقی و جنایت ضدبشری معرفی بکنند و حتی هویت شان را افشا نکردند.

این روزنامه افشا کرد، حتی اسناد موثقی وجود دارد در کشور کینیا وقتی کارمندان این ادارات دختر خوش لباسی را می بینند به فکر این هستند که از چه راهی آنرا شکار کنند یا به زور و یا به زر و این خانواده دیگر علاجی ندارد زیرا به تهدیدات غیر انسانی هم خود و هم خانواده دچار میشوند.
اسناد و تحقیقات نشان داداه است این ادارات و با چنین افراد خود در کشورهایی که در آنجا به مشکل نا امنی و تنگدستی گرفتار هستند زیر نام کمک بشردوستانه و ماموریت بشردوستانه رهسپار میشوند. این افراد حتی کمک های تنظیم شده ملل متحد را مال شخصی خود دانسته و آنرا جهت اعمال ناشایسه خویش به خرچ میرسانند.

کارمندان “اکسفام Oxfam” در زلزله که در سال 2011 در کشور هاییتی رخ داداه بود با استفاده از این روش دختران و حتی دختران خوردسال را مجبور به تن فروشی میکردند و حتی این اداره در این کشور روسپی خانه داشتند و یک تعمیر را به اجاره گرفته بودند. با اینکه همه از این جنایت خبر بودند ولی همه چشم پوشی نمودند و هیچکسی هم به جزای اعمالش نرسید و هویت شان هم افشا نگردید. این اداره (اکسفام) در 90 کشور جهان نمایندگی دارد و سالانه تنها از بودجه دولت انگلیس میلیون ها پوند و از دیگر کشورها میلیون ها دالر زیرنام کمک انسان دوستانه میگیرد ولی این پول ها همه مفقود اند.
حتی هلن ایوانز، رییس سابق امنیت در آکسفام، گفت: “ما مصاحبه های محرمانه با 120 کارمند انجام دادیم و نتایج شوکه کننده بود. ما یاد گرفتیم که شاهد تجاوز باشیم. حدود یک ده نفر گفته اند که تماس جنسی ناخواسته داشته اند.
اما چرا آنها برای مدت طولانی ساکت بودند؟ ظاهرا، در مورد آزار و اذیت و آزار و اذیت، از تجربه جامعه جهانی، معمول نیست که به طور همزمان صحبت کنید The Times این رویدادها را 16 سال پیش توصیف می کند.

به گفته کارشناسان، گزارش سازمان ملل متحد پیش از این نباید منتشر شود. آنها می ترسیدند که بحران در حوزه انسانی آغاز شود. مانند، همه وجود ندارد. به هر حال، استثمار جنسی در این بخش تحت بررسی است. دسترسی به یارانه ها می تواند به طور کامل مسدود شود.، نماینده کمیسیون اروپا قبلا گفته بود: “ما انتظار داریم که این گزارش به طور کامل شفافیت و فوری وضعیت را روشن کند. ما آماده بررسی و در صورت لزوم، جلوگیری از تامین مالی هر شریکی که استانداردهای اخلاقی لازم را دنبال نکرده ایم.”
حالا خود قضاوت کنید وقتی سازمانهای انسان دوستالنه که باید کمک بشری نمایند وقتی خود فاسد میشوند تصور کنید چه اتفاقی می افتد.؟

من(صاحب این قلم) متیقین هستم و به این باور دارم که این ادارات اکثرا در ضمن اینکه وظیفه جاسوسی را به نفع کشور خویش دنبال میکنند ولی از این جنایت هم صرفه نمیکنند و بدبختانه ما هم در کشور خویش از این نوع سازمان ها کم نداریم…. اینکه در اینجا چه میگذرد والله اعلم…
مطمین هستم که این وضعیت بقول معروف “مشت نمونه خروار است” و آنهم که قسمتی اش به رسانه ها درز کرده است.
یادداشت: گرچه این گزارش سال پار به نشر سپرده شده بود ولی نسبت کمبود وقت من نتوانستم آنرا برگردان نمایم.

برگردان بفارسی: عطا صفوی ….

Advertisements