چقدر انسان باید بی ننگ و عار باشد که در چنین شرایطی بازهم بر گفتگو و مذاکره تاکید کند در حالیکه مردم اش در زیر خروارها خاک و خون نتیجه مذاکرات شان را به نظاره بنشینند؟

!  در انفجار موتر بمب در غزنی حدود دوصد تن کشته و زخمی شدند.
به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان در میان زخمی های این رویداد نزدیک به پنجاه دانش آموز خوردسال به چشم می خورد که با بدن های تکه تکه شده و غرق در خون راهی شفاخانه غزنی شده و برخی از آنان بخاطر خالت وخیم شان به کابل منتقل شده اند.

در جانب دیگر قضیه، شصت تن از سران حکومتی و دولتی و احزاب و “به اصطلاح” سیاسیون در قطر گردهم آمده اند تا با هیات شانزده نفری طالبان گفتگو کنند.
در حالیکه حملات قبلی و این انفجار در غزنی را طالبان عهده دار شده اند، چگونه می شود که “به اصطلاح” سران و بزرگان این مردم با قاتلان فرزندان شان بر سر یک میز برای مذاکره و گفتگو بنشینند؟

انتظار می رفت که تمامی تیم حاضر در قطر که برای گفتگو با طالبان به دوحه رفته اند، مذاکرات را قطع نموده و دوباره به کابل عودت می کردند و حد اقل برای تداوم مذاکرات خواستار آتش بس فوری می شدند.

اما دریغ از این “چشم دریده ها” که فقط به منافع شخصی خودشان می اندیشند و حضور در دوحه را غنیمت می شمرند و خود را آنقدر در مقابل طالبان و دیگر گروه های مسلح حقیر و خورد می پندارند که در هر شرایطی حاضر به دیدار و گفتگو با آنان هستند.

چقدر انسان باید بی ننگ و عار باشد که در چنین شرایطی بازهم بر گفتگو و مذاکره تاکید کند در حالیکه مردم اش در زیر خروارها خاک و خون نتیجه مذاکرات شان را به نظاره بنشینند؟!

این غیر قبلیه ای ها چرا هنوز متوجه حرکات و رفتارها و اعمال شان نیستند و صرفا در راستای دسایس قبیله گوش به فرمان اجنبی ها شدند و دستورات آنان را اجرا می کنند؟

جالب اینجا است که خلیلزاد گفته است: یکی از چهار موردی که با طالبان به توافق رسیدم؛ در برابر «تروریزم» باید مبارزه مشترک صورت گیرد.
یعنی امریکا و طالبان مشترکا در مقابل تروریزم مبارزه کنند؛ چقدر معادله گیج کننده ای… چه کسی است که نداند تروریزم همین طالبان و داعش هستند، حالا چی شده است که توافق می کنند خود آنها علیه تروریزم مبارزه مشترک با آمریکایی ها داشته باشند؟

! باعرض پوزش همه شما را “خر” فرض کرده اند
تا شما زبون و حقیر باشید این ملت دربدر است و بیچاره و سرگردان و متوهم و هر روز درگیر جنگ و خون
چقدر ساده اید که هنوز می پندارید نماینده طالبان همین چهار نافهمی است که در دوحه و مسکو در حال خوش گذرانی هستند.

در واقع طرح های از پیش طراحی شده آمریکایی با بیان افرادی چون کرزی ها و غنی ها و طاقت ها و یون ها و اصولی ها و… به مخیله افراد ساده لوحی چون شما “به اصطلاح” سران این مملکت تلقین می شود و شما هم مانند بره های مادر ندیده گرسنه دنبال پستان مادر گاهی به روسیه و گاهی هم به قطر و گاهی….می روید و خیال می کنید برای این مردم رهبری می کنید! زهی خیال باطل….

آوردن حکمتیار چقدر تاثیر داشت که وارد کردن طالبان و داعش و دیگران به بدنه این حکومت بتواند بر آینده این مرز و بوم تاثیر مثبت داشته باشد؟

زمانیکه آمریکایی ها خود اذعان دارند که آوردن طالبان به معنی پایان جنگ در افغانستان نیست، شما چرا تلاش بیهوده می کنید که قدرت قبیله به خواست خارجی ها تقویت گردد و همه شما را در این کشور به برده های قرن حاضر برای خود شان تبدیل کنند؟

ایکاش طیاره شما به قطر رفته ها، به کابل نرسد و یکجا با طالبان به بهشت ذهنی که آمریکایی ها به شما وعده می دهند بروید! تا این مردم از شر شما راحت شوند.

کد (4) !