آیا متوجه شده اید که طلوع نیوز، لمر، آرمان اف ایم و ارکوزیا به یک ماشین تبلیغاتی ارگ مبدل شده است؟
آیا متوجه شده اید که طلوع نیوز محبوبیت خود را از دست داده است؟
آيا میدانید دلایل آن چیست؟


اینجا ما پرده فساد بزرگ طلوع و تجارت خانوادگی اقای نجفی زاده را افشا میکنیم.

آقای اشرف غنی یکعده از مسولین درجه یک رسانه‌ها را میخواهد تحت تسلط خود داشته باشد. آقای لطف‌الله نجفی‌زاده رییس عمومی طلوع نیوز اسیر ارگ گردیده است. ایشان در کنا راینکه تا هنوز بطور نقدی صدها هزار دالر امریکایی از آقایان هریک نادر نادری مشاور پیشین مطبوعاتی رئيس جمهور غنی و آقای هارون چخانسوری سخنگوی ارگ دریافت نموده است. او در غیاب آقای سعد محسنی این پول‌ها را بطور نقدی و تحفه از ارگ بحیث خاموش پولی بدست میارد تا موضوعات حساس و منافع بزرگ ملی که توسط ارگ به معامله گرفته میشود به سمع افغان‌ها نرسد.

آقای لطف‌الله در کنار اینکه اخبار که قابل پسند ارگ نباشد آنرا از لیست خارج میکند، بلکه تمام آنعده صاحب‌نظران و مبصرین مستقل را که حقایق را در بحث های سیاسی برملا میکنند حذف نموده است. در بیساری موارد آقای نجفی زاده در مشوره با آقای چخانسوری کارشناسان را در بحث ها دعوت میکند.
شاید شما متوجه شده باشید که بحث های طلوع نیوز کاملا شکل حکومتی را اخیتار کرده است.

در کنار پول های هنگفت که اقای نجفی زاده بدست میارد،‌ تمام اعضای خانواده ایشان نیز در ارگ ریاست جمهوری در دفتر ریيس جمهور ایفای وظیفه نموده در خدمت ریيس جمهور هستند.

– فریده درویش نجفی زاده همسر آقای لطف الله نجفی زاده در دفتر شخص خود ریيس جمهور منحیث دسیتار شان گماشته شده است.
– راضیه نجفی‌زاده خواهر لطف الله نجفی‌زاده در ارگ منحث مامور ارشد در یاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری گماشته شده اند.
– سیده نجفی زاده خواهر کوچک آقای لطف الله نجفی زاده که توسط ارگ در وزرات مالیه گماشته شد و اینک خارج از کشور برای تحصیلات عالی توسط رییس جمهور فرستاده شده است.

مریم نجفی‌زاده، رضا نجفی‌زاده،‌ عنایت نجفی‌زاده و چندین تن از اعضای خانواده آًقای نجفی زاده توسط ایشان با همکاری ارگ خارج از کشور برای تحصیلات عالی و بورسیه های فرمایشی فرستاده شده اسند.

ارگ ریاست جمهوری شواهد و ثبوت های زیادی را علیه آقای نجفی زاده در دست دارند و او تقریبا گروگان گرفته اند. اگر اقای نجفی زاده یک قدم خلاف ارگ بردارد، فلم های ایشان که بطور خفیه ثبت گردیده لیک خواهد شد، به همین خاطر ایشان به یک اله دست ارگ تبدیل شده اند.

پس مردم از یک رسانه که مسوول درجه یک آن با تمام خانواده اش در گرو دولت باشید، چی توقع کرده میتوانید؟

با احترام
خبرنگاران هرات
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements