جلسه بین الافغانی که قرار است در هفته پیش رو در قطر دایر گردد ، جلسه میان طالبان بدون ریش و طالبان ریش دار است!

ماهیت اصلی جلسه بین الافغانی آهسته آهسته افشا می گردد و این جلسه ها به صورت بسیار خطرناک طرح ریزی ، برنامه ریزی و پلان گردیده است ، در پشت پرده این برنامه‌ها افراد کهنه کاری وابسته به سازمان های استخباراتی و طالبانیزه شدن افغانستان در محور تک قومی و ملت سازی قرار دارند ، اشتراک روستا ترکی پدر تیوری شوونیزم قومی و افغانسازی ، علی احمد جلالی ، عمر زاخیلوال در جلسه قطر نشان می دهد که چگونه فتنه بزرگ در راه است.

اشتراک افراد ضعیف ، بدون انگیزه ، دور از سیاست ، مستعمل و وابسته به مهره های دست دوم استخباراتی ، مطیع ، فرمانبردار و بدون برنامه منظم از میان تاجیک ها ، هزاره ها و اوزبیک ها در این گونه جلسات خود زنگ خطر برای حذف قومی و تک قومی شدن قدرت و ثروت در آینده افغانستان است.

اکنون بازیگران پشت صحنه سیاست در افغانستان زیر نام حذف اشرف غنی احمدزی از قدرت و ایجاد یک حکومت جدید در مجموع حذف تاجیک ها ، هزاره ها و اوزبیک ها را نیز از صحنه سیاست و قدرت دنبال می نمایند که تیت و پراکندگی تاجیک ها ، هزاره ها و اوزبیک ها در تکت های مختلف انتخاباتی برای معاون شدن که اصلاً معلوم نیست انتخابات می شود و یا نمی شود و به گمان اغلب انتخابات نمی شود به سرعت و تطبیق این برنامه خطر ناک کمک می کند.

اکنون طالبان بی ریش و طالبان ریش دار در صدد تعویض اشرف غنی احمدزی برآمده اند تا به این بهانه با اغفال اقوام دیگر ارگ را مکمل طالبانی و تک قومی نمایند که این خود ادامه راه اشرف غنی احمدزی در بدل قربانی ایشان در راه آرمان ایشان است.

حسن علی عدالت

Advertisements