غنی احمد زی این سرکرده تروریستهای افغانستان چندی قبل در حالیکه جبهه طالبان وتروریستان با کمبود پرسنل نظامی مواجه بود تحت نام ترفند صلح به تعداد ۹۰۰ تن از طالبان وتروریستان آدمخوار آدمکش را از زندان رها کرد.
تا حال دیده نشده است که کدام تروریست وانتحاری وانفجاری به فرمان غنی احمد زی اعدام گردیده باشد.
شرایط کاری وتقرر کادری دختران جوان وبی تخصص در مقامات ارشد وزارت دفاع وداخله ودر بخش های معینیت نشان میدهد که غنی احمدزی عمدن برنامه فلج سازی ادارات دفاعی کشور را برنامه ریزی نموده است.
این جنایتکار تاریخ حتی برای وزرای دفاع،داخله و امنیت اجازه نمی دهد تا بدون اجازه رئیس جمهور دست به فعالیتهای عملیاتی بزنند

!!
غنی احمد زی در واقع مجری اصلی برنامه های تروریستی آمریکا در افغانستان بوده و همه شرایط را برای ایجاد بهانه بخاطر حضور نیروهای ناتو در افغانستان شکل میدهد!!
عملیات اخیر انتحاری طالبان درشهر کابل در واقع تحفه ای بود که در برابر رهایی ۹۰۰ تن تروریست برای غنی احمد زی اهدا گردید ودر آن خونهای هموطنان عزیز ما ریختانده شد. توریالی خاوری!!

Advertisements