دادگاه لاهه از انجام بررسی جنایات در افغانستان خودداری کرد

دادستان، دیوان بین‌المللی کیفری از قضیه بررسی جنایات جنگی در افغانستان امتناع ورزید.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، فاتو بنسوتا، دادستان کل دیوان بینالمللی(لاهه)، روز جمعه 16 جوزا، درخواست تجدید نظر در تصمیم قضات را که پیش از این برای تحقیق در مورد جرایم جنگی در افغانستان درخواست شده بود را رد کرده است.
در ماه نوامبر سال 2017، دادستان دیوان جزایی درخواست اجازه از قضات پیش از محاکمه را برای آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با جنگ مسلحانه در افغانستان از ماه مه سال 2003 و همچنین جرایم مشابه مربوط به درگیری های مسلحانه و سایر موارد که اساسنامه رم دادگاه بین المللی کیفری درج است، تقاضا کرده بود. 
پیش از این پس از یک دهه تحقیقات اولیه، دادستان دیوان جزایی اعلام کرد که “مبانی معقول” بر ارتکاب جرایم جنگی و ضدبشریت در افغانستان وجود داشته و او از قاضیان دادگاه خواست تا مجوز آغاز تحقیق را در این زمینه صادر کنند.
اما در ماه اپریل، محکمه بین المللی لاهه این درخواست را با اشاره به این که گویا تحقیقات در این مرحله “به نفع عدالت نیست” رد کرده است.