” تروریست ها با فیته گیورگفسکی درسفارت روسیه درکابل.”
درحالیکه خود بدتر از فاشیستان هتلری عمل میکنند.


معلوم میشود که سفارت روسیه درکابل به خلوتگاه تروریستان تبدیل شده است.
این مقاله درروسیه جنجال وبگومگو ها را خلق نمود.
( فیته گیورگفسکی سمبول پیروزی شوروی بر فاشیزم هتلری )
روزنامه نگار روس ” اخ مسکو” آقایی ولادیمیر ورلفومیف درمقاله خود تحت نام « ترویستان با فیته گیورگفسکی » نوشته است : این استعار نه بلکه یک واقعیت است که درسینه تروریستان سمبول مقاومت مردم شوروی علیه فاشیزم هتلری بنام قهرمانان جاودان دیده میشود ودرسینه جنایتکارانیکه مدتهاست درلست سسیاه جنایتکاران جنگی مللل متحد شناخته میشوند.نصب گردیده است.
روزنامه نگار میپرسد که این نمادی از مقاومت مردم روسیه وپیروزی علیه قاشیزم است که فاشیزم هتلری طی قرن گزشته همچون تروریستان طالب وداعش اینچنین عمل غیر انسانی را انجام میدادند ، این فیته چه ارتباطی با این تروریستان طالب وداعش دارد.؟
روزنامه نگار علاوه میکند :گرچه هر ساله سفارتخانه های روسیه در سراسر جهان در ماه می جشن رسمی پذیرفته شده پیروزی را برگزار میکنند. ماموریت دیپلماتیک در کابل استثنایی نیست. ولی عکسهای امروز نیکیتا ایسچکو کارمند سفارت با طالبان ، با دهان پراز لبخند با طالبان واقعآ شرم آور وتوهینی آمیزاست. وحتی بیشرمانه درامورد عکس خود اینچنین تذکر داده است : ” طالبان وسمبول گیورگفسکی.. “: این مضمون شامل وبسایت سفارت است .دروبسایت سفارت نشان می دهد که نیکیتا ایشچنکو به عنوان یک سکرتر ارتشه مطبوعات کار می کند.
این عمل وی به چه معنی است؟ از همه اولتر – حماقت و سپس عدم حرفه ای بودن وی را به نمایش میگزارد .
متاسفانه، گاهی اوقات شما باید با تروریست ها مذاکره کنید. برخی از کشورها اعلام کرده اند که بنیادگرایان این گفتگو را اعلام می کنند، اما اکثریت در شرایط خاص آماده هستند که با ستیزه جویان در یک میز مشابه نشستند (می توانید به گفتگوهای اخیر درباره مساله افغانستان در مسکو بپردازید)، هنوز محرم نگه داشته شده است . ولی به سخنی میتوان قبول نمود که کسی تروریستان را به جشن ملی خویش درخانه خود دعوت کند تا تمام اعضایی خانواده خویش را به وی معرفی کنید وخانه تان را هم برای شان نشان بدهید
و کاملا فراتر از درک من – این فیته گیورگی یا جورج در سینه ا تروریست های واقعی نصب است. همین فیته یا نوار به تاریخ 9 می درسینه رئیس جمهور روسیه ( پوتین ) در روز رژه نظامی پیروزی که با کاروان قطعه یاد جاودان برگزار می شود نصب میشود. کارکنان سفارت باید کلمات وزیر خود را به یاد داشته باشند: “احمق ها، “.
{سفارت روسیه درکابل درمورد حضور طالبان در این مراسم به تاریخ 4 ماه می اعلامیه را در رابطه به مقاله این خبر نگا ر که به تاریخ 6 می پخش کرده اند دوافغان را تروریست خوانده است واکنش نشان داداه ودرقسمت این اعلامیه آمده است : ” این خبرنگار با تروریست خواندن تمام طالبان بدون استثنا، نشان داد که هیچ چیزی از مشکل افغانستان نمی‌داند، و این تعجب‌آور نیست — زیرا او از جمله کارشناسان این بخش نمی‌باشد”. وگویا این خبرنگار، یکی از اصول اساسی خبرنگاری را که بازتاب عینی واقعیت‌ها می‌باشد، مراعات نکرده است. همچنان سفارت روسیه درکابل معتقید است که طالبان در حال حاضر یک بخش زیادی از خاک کشور را تحت کنترول دارند، به طور فعال در پروسه صلح در افغانستان اشتراک می‌ورزند”.
سفارت روسیه در کابل مقایسه کردن جنبش طالبان را با گروه داعش و نازی‌ها، از طرف خبرنگار نادرست میداند.
اعلامیه می‌افزاید که طالبان بخشی ازاین جامعه اند که هدف شان “آزادی” افغانستان از “اشغالگران خارجی” می‌باشد.
در اعلامیه آمده است: “ممکن است این مقاله یک فرمایش سیاسی غربی‌های بوده باشد که بدون شواهد روسیه را به حمایت مالی جنگجویان طالب متهم می‌کنند.}
برای صاحب این قلم مشکل خواهد باورکند که چطور ممکن است که یک تروریست وابسته به تفکر فاشیزم قبیلوی فیته یانوار سمبول شکست فاشیزم هتلری رادرسینه خود نصب کند؟ واین وضعیت از دوحالت خالی نبوده : یا درک از موجویت این سمبول ویاهم همدلی بودن با روسها…
ولی در هردوحالت من با دیدگاه خبرنگار ” آخ مسکو ” موافق هستم .
برگردان بفازسی – عطاصفوی / منبع : اخ مسکو -اسپوتنیک ./