یادداشتی از ملک ستیز

آقای رییس جمهور
اگر واقعاَ سرقوماندان اعلی هستید، پیشنهاد می‌کنم پس از حملات خونین طالبان به قلب کابل نکات زیر را مطرح کنید:

طرح قطع مذاکرات صلح میان طالبان با امریکا در دوحه. این طرح باید از دولت امریکا که پارتنر استراتژیک دولت افغانستان است تقاضا شود تا خلیل‌زاد را به واشنگتن باز خواند.

تعطیل تصمیم رهایی طالبان از زندان و انزوای تمام زندانیان طالبان به شرایط تحت نظارت شدید.

تعطیل شورای «عالی» صلح که با برنامه های تضرع در برابر طالبان هیچ پیامدی نداشته است.

حکم شلیک در برابر هر گروهی‌که مسبب جنگ هستند. دشمنان و قاتلان مردم نباید مجال بیش‌تر آدم‌کشی بدست آرند.