مقام‌ها تأیید می‌کنند که یک مرد انتحاری یک موتر پر از مواد انفجاری را در برابر دروازه فرماندهی پولیس این ولایت، منفجر ساخته‌است


به گفته‌ی مقام‌های محلی، درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای دولتی ساعت دوازده چاشت امروز در فرماندهی پولیس آغاز شده‌است.
 
این درگیری لحظات پیش پس از آن آغاز شد که یک انتحاری موتر پر از مواد منفجره را در برابر دروازه فرماندهی پولیس این ولایت، منفجر ساخت و راه را برای مهاجمان دیگر، باز کرد.
 
تاکنون از تلفات برخاسته گزارش داده نشده‌است.
 
طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته اند و می افزایند که نخست یک موتر هاموی پر از مواد انفجاری در نزدیک فرماندهی پولیس منفجر شده‌است و مهاجمان دیگر با نیروهای امنیتی، درگیری اند.