طالبان می کشند و اعلام جنگ میکنند و شما رها میکنید؟ خون بهای شهدا را شما از نام کی می بخشید؟

یادداشتی از ملک ستیز

“من حالا در استانبول هستم. این‌جا TRT تلویزیون ترکی به زبان انگلیسی که در این اواخر به یکی از رسانه‌های پر بیننده بین‌المللی درآمده با سخنگوی طالبان گفت‌وگو می‌کند. شمه‌ای از واکنش طالبان پیرامون جرگه:«ما به جهاد ادامه می‌دهیم. دولت غنی نماینده و مزدور امریکا است و ما با این دولت مذاکره نمی‌کنیم.» تلویزیون الجزیزه از جنگ‌ها در افغانستان خبر می‌دهد و اجساد خونین سربازان جوان را به نمایش می‌گذارد. قتل سه شهروند فقیر و بیگناه در غزنی نمونه‌ای از پاسخ طالبان به قطع‌نامه‌ی لویه جرگه است.
حالا پرسش اساسی این است:
هنوز هم باید ۱۷۰ آدم‌کش را رها می‌کنید. طالبان می‌کشند و اعلام تشدید جنگ می‌کنند و شما رها می‌کنید. مگر چه معیاری برای رهایی آدم‌کشان در برابر قتل شهروندان فقیر ما در غزنی در نظر گرفته اید؟ خون‌بهای شهدا را شما از نام کی می‌بخشید؟ جایگاه عدالت در کجا است؟ چگونه می‌توان قاتل یک پیرمرد و کودک را بدون فیصله‌ی دادگاه رها کرد؟
بگذارید یک چیز را با صراحت بگویم اگر تناسب در جنگ و صلح را رعایت نکنید به سرنوشت خونینی مواجه خواهید شد. این آدم‌کشان به دروازه‌ی شما نیز می‌رسند.
من به این باور رسیده ام تا زمانی‌که پیام صلح به قوت شمشیر، تعهد به سنگر و تامین عدالت به گوش جنگندگان نرسد، خون همیشه جاری خواهد بود.”