مهاجمان انتحاری، حوالی ساعت یازده و نیم پیش از چاشت امروز (شنبه، ۳۱حمل) بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز شهر کابل حمله کردند. 

وزارت امور داخله، می‌گوید که در این حمله سه مهاجم دخیل بودند که دو تن آنان ازپا درآمدند و یکی دیگر به محاصرۀ نیروهای امنیتی درآمده‌است. 

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که این مهاجمان نخست بر یک زیارت که در جوار وزارت مخابرات قرار دارد، حمله کردند و می‌خواستند وارد دفتر پسته‌خانۀ مرکزی شوند اما از سوی نیروهای امینتی محاصره شدند. 

همزمان با این، سید محمد روشن‌دل، فرماندۀ پولیس کابل می‌گوید که روند تخلیه کارمندان وزارت مخابرات و وزارت اطلاعات و فرهنگ – همجوار با وزارت مخابرات – آغاز شده‌است. 

تاکنون از تلفات برخاسته از این رویداد، جزییات در دست نیست، اما وزارت صحت عامه گفته‌است که تنها یک زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده‌است. 

تاکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌اند، اما طالبان گفته‌اند که در این حمله دست نداشته‌اند.