!جنگ بین غنی و کرزی است نه نشست قطر

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان  کرزی یکبار دیگر از سفارت آمریکا مسوولیت گرفته است تا حکومت غنی را ملغا کرده و یک حکومت موقت را بازهم به نفع قبیله تشکیل دهد.
در نشست روسیه نیز کرزی به دستور سفارت آمریکا به شوروی رفت و در نشست مسکو شرکت کرد و بگونه ای ظاهر شد که انگار رهبری نشست روسیه را برعهده دارد.

گزارش ها حکایت دارد که قرار بوده کرزی در نشست قطر، علیه غنی کودتا کند و حکومت او را به یک دولت موقت واگذار نماید اما غنی از این موضوع باخبر شده و هیات اعزامی به قطر را بزرگ گرفته و بگونه ای لیست افراد اعزامی را ترتیب داد که نیروهای حکومتی و طرفداران غنی بیشتر از بقیه در این نشست حاضر باشند تا علیه غنی کودتایی از جانب کرزی صورت نگیرد.

شنیده می شود که پس از اعلام لیست 250 نفری، کرزی با ملابرادر در قطر تماس گرفته و به او قبولانده است که فعلا نشست قطر را نپذیرد تا طرح دیگری برای ایجاد حکومت موقت روی دست گرفته شود.

گذشته از همه اینها، واقعیت قضیه این است که جنگ و صلح افغانستان یک پروژه است نه یک پروسه!
یعنی تعدادی برای تشدید جنگ و تعدادی نیز برای بالا گرفتن شعار صلح، پول می گیرند تا تنور بهم ریختگی اوضاع در افغانستان همچنان داغ بماند و مردم و رهبران سیاسی فرصت فکر کردن به مسایل کلان خارجی ها که همان غارت و چپاول کشور است، پیدا نکنند.

در حقیقت هرکسی آمده و منفعت خود را از این میان برداشته است و تمامی شواهد نشان دهنده این است که همه آنگونه طرح های جنگ و صلح را مطرح می کنند که آخرش به بن بست برسد نه به نتیجه!

در این میان تعدادی هم که از کنار جنگ پول دار شدند و به جایگاهی رسیده اند، هرگز حاضر نیستند ببینند که زمینه های صلح فراهم می آید و آنان بخاطر آمدن صلح باید تمامی سرمایه و جایگاه شان را از دست بدهند. پس طبیعی است که برای حفظ موقعیت فعلی شان تلاش کنند.

ما سال ها است که می شنویم “الصلح خیر” در حالیکه نه صلحی را دیدیم و نه خیری را!
نه آغازی برای آوردن صلح داشتیم و نه انجامی و نه هم برنامه مدون و سیاست منطقی که در این راستا تدوین شده باشد.

بیایید بیشتر از این خود را فریب ندهیم و مهره های بازی شطرنج قدرت های بزرگ نباشیم و خود برای آینده خود برنامه ریزی نموده و تصامیم لازم را اتخاذ کنیم! اگر بگذارند!

Advertisements