آلاء صلاح” درجریان جنبش ضد استبدادی سودان شعری را در خیابانهای پایتخت این کشور “خارطوم” خواند که حالا تبدیل به معروف ترین شعر و ترانه در کشورهای مسلمان شده است.

او تبدیل به نماد متفاوت اعتراضی  در کشور مسلمان سودان شده و لقب “قنداقه” به معنای ملکه را گرفته است.

او 22 سال دارد و دانشجوی رشته معماری در دانشگاه بین المللی خارطوم است. آلاء صلاح می خواند:

ما را به اسم دین سوزاندند

ما را به اسم دین کشتند

ما را به اسم دین زندانی کردند

دین از آنها بری است

دین می‌گوید بگذر

نمی‌گوید ساطور به دست بگیر …

می‌گوید عبور کن و در مقابل بایست

و با حاکمان مقابله کن

در میان هر مصرع، معترضین – زن و مرد- او را همراهی کرده و می‌گویند: ثوره. ( انقلاب)

ارتش در یک کودتای نظامی حاکم مستبد و اسلام پناه سودان “عمر البشیر” را از کار برکنار کرد و قدرت را بدست گرفت اما جنبش اعتراضی و ضد استبدادی سودان همچنان در خیابانهاست و این کودتا و دولت جدید را نیز نمی خواهد و خواهان کنار رفتن نظامیان از قدرت است.