عمر داووزی مامور بلند پایه سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در منطقه می باشد و از جمله افرادی است که توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها فروخته شده است و هنوز تابعیت انگلیسی دارد

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در ماه ثور در کابل برگزار شود. گفته می شود که در این جرگه حدود دوهزار و پانصد تن (2500) دعوت می شوند که سی درصد شرکت کننندگان را زنان تشکیل خواهند داد.

اشرف غنی طی فرمانی هیات تبرگزاری لوی جرگه را تعیین کرد.
غنی به پاس گذشت عمر داوودزی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و خدمات شایانی که طی زعامت کرزی و خودش انجام داده و زحمت انتقال بوجی های پول را از آمریکا و ایران به کابل کشیده و همواره در خدمت فاشیزم قومی قرار داشته، در ابتدا او را به معاونیت شورای صلح منصوب کرد، (در حقیقت با این انتصاب رسما کریم خلیلی را کنار گذاشت و همه امور شورای صلح به عمر داوودزی واگذار شد) و سپس ریاست کمیسیون برگزاری و تشکیل و تبیین کننده برنامه ها در لوی جرگه مشورتی صلح را به او عنایت داشت. تا بدین وسیله هم او را در صدر برنامه های صلح معرفی کند و هم از زیرکی وی در توسعه تفکر فاشیزم قومی در جرگه استفاده نماید.

عمر داووزی مامور بلند پایه سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در منطقه می باشد و از جمله افرادی است که توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها فروخته شده است.
وی تابعیت انگلیسی دارد و در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه ویکتوریا در شهر منچستر مدرک ماستری در رشته مدیریت برنامه‌های توسعه روستایی گرفته است.
وی نخست با هماهنگی انگلیسی ها در دفتر سازمان ملل در اسلام آباد پاکستان مشغول بکار شد و سپس به حامد کرزی تحمیل گردید تا حامی منافع انگلیسی ها در افغانستان باشد اما پس از مدتی مورد توجه سازمان جاسوسی آمریکا قرار گرفت و شامل پروسه فروش افراد کاری از انگلیسی ها به آمریکایی ها قرار گرفت و مانند چندین تن دیگر به آمریکایی ها فروخته شد.

عمر داووزدی در سمت های ریاست دفتر کرزی، سفیر افغانستان در ایران، سفیر افغانستان در پاکستان و وزارت داخله ایفای وظیفه کرده است.

در زمان حاکمیت کرزی، از او به عنوان رابط میان آمریکا و ایران بصورت مکرر استفاده شد و کرزی بر این رابطه به عنوان یک پوشش سیاسی عمل کرد تا او به راحتی بتواند به وظیفه خود عمل کند. در آخر هم مورد تایید آمریکایی ها و ایرانی ها در انتقال دالر های بدون حساب و کتاب، قرار گرفت و در این زمینه مشهور شد.

یکی از وظایف اخیر عمر داوودزی در توسعه فاشیزم قومی، ایجاد تشتت و پراکندگی میان سران اقوام و قبایل و احزاب در افغانستان بود که با نفوذ در میان سران سیاسی و قومی، آنان را از یکدیگر دور ساخت و امروز از او به عنوان یکی از مهره های اصلی ایجاد اختلاف میان سران قوم تاجیک و هزاره و ازبک می توان نام برد. در صورتی که هنوز برخی بر این موضوع با دیده شک و تردید می نگرند و برای آنها تعجب آور است که چگونه فریب او را خورده و اینک دیگر راه برگشتی برای شان باقی نمانده است و عمر داوودزی باعث گردید تا تمامی فرصت ها در اتحاد سیاسی احزاب و قومیت ها در افغانستان به نفع فاشیزم قومی سوزانده شود.

چنین فردی به ریاست کمیسیون برگزاری و تدویر و تبیین سیاست های فاشیزم قومی در میان شرکت کنندگان در لوی جرگه و انتخاب افراد منصوب شده است که با وجود وی هرگز نمی توان به شفافیت و راستی در جرگه به نتیجه دلخواه ملت رسید.

خداوند ما را از شر شیاطین و منافقان در امان بدارد.

Advertisements