آمریکا نیروهای خود را موقتا از لیبی خارج کرد

آمریکا به دلیل شرایط پیچیده در لیبی، نیروهای خود را از این کشور خارج کرد.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازاسپوتنیک، فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در افریقا به خاطر وضعیت رو به وخامت اوضاع در این کشور، نیروی خود را از لیبی خارج کرده و این تصمیم را «برنامه ریزی نظامی معقول» توصیف کرد.

فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در افریقا در بیانیه ای که در توییتر منتشر کرد، نوشت: «نیروهای آمریکایی که از فرماندهی آمریکا در آفریقا حمایت می کنند به طور موقت در واکنش به وضعیت امنیتی وخیم در منطقه تغییر مکان می دهند.»

فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا تعداد نیروها و محلی که این نیروها به آنجا جابجا شدند را مشخص نکرد

نیت هیرینگ، سخنگوی فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا می‌گوید: «ما همچنان به نظارت بر وضعیت منطقه ادامه خواهیم داد و در صورت لزوم امکان بازگرداندن نیروی نظامی آمریکا را بررسی خواهیم کرد».

Advertisements