ببینید!!!
چه اظهارات مضحک و شرمگنانه ؟
نشریه ی « رویترز » چنین گزارش داد که: دونالد ترامپ در یک نشست از پیشرفت‌های اخیر در افغانستان ابراز خرسندی کرد.
وی گفت” «غرب اخیرن در افغانستان پیشرفت‌های بزرگی داشته است. برای 19 سال جنگ، تأسف بار و در برخی موارد مسخره بود. اما بسیاری چیزها حالا به صورت مثبت در افغانستان پیش می‌روند.».
مردم افغانستان روز تا روز، بیشتر از پیش نیتنها به خاک و خون کشانیده میشوند، با انتظار روز های سیاه امارتی طالبانی را که خلیلزاد مامور اجرایی آن شده است میکشد.
و هدف ترامپ از تذکر پیشرفت شاید فراورده های زیر باشد!
– طالبان روزتاروز نیرومند تر شده و به بیشتر از پنجاه فیصد خاک افغانستان تسلط دارند.
– طالبان تروریست زیر نام مذاکره با امریکغ، عنقریب در حاکمیت کشور شامل می‌شوند. نمایندگی پاکستان مستقیما در حاکمیت قرار میگیرد.
و یا:
به نقل از باشگاه، گروه طالبان در ولسوالی‌های تحت کنترل خود در ولایت غزنی یونیفورم جدیدی برای دانش‌آموزان معرفی کرده و از معلمان زن خواسته که هنگام رفتن به مکتب آرایش نکنند.
حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی به رسانه ها گفت که طالبان به پسران دستور داده تا پطلون و پیراهن نپوشند.  الان به وضوح آشکار شد که کرزی و غنی به دستور انگریز دریشی نمی‌پوشند. از چهره موسسات رسمی کشور همچون کندوی بازار ساخته اند.
به گفته رضایی، گروه طالبان به دانش آموزان در ولسوالی‌های خواجه عمری و جغتو ولایت غزنی گفته که رنگ لباس آنان باید سفید باشد و کلاه سفید نیز به سر کنند. طالبان همچنین به دختران دانش آموز نیز دستور داده که لباس تنگ نپوشند تا برجستگی‌های بدنشان مشخص نشود.برقه بپوشند و همچو داکو ها فقط چشمهای شان قابل دید باشد.
این اظهارات طالبان در آستانه مذاکرات غرب با طالبان پیشکش شده است. آن هم در حالیست که صد ها مکتب در ساحه تحت حاکمیت طالبان بسته است و مکاتب دخترانه به آتش کشیده شده است.
وقتی نیرو های نیابتی غرب تخت رهبری انگریز امریکا، در بدنه ی حکومت قرار گیرد، برای ترامپ آغا تفاوت ندارد که چه مصایبی را بر مردم مظلوم افغانستان به ویژه قشر زنان تحمیل نمایند.
برای غرب ایجاد فرصت ها برای غارتگری و اهداف شوم ژیوپولیتیکی در منطقه محسوب میگردد.
که این سیاست ضد بشری، به دور از اخلاق و انسانیت است. آن چیزی که وجدان تهی ها عامل آن اند.
اما روشن نیست که آقای ترامپ از کدام پیشرفت بزرگ سخن می‌گوید؟س.