یک شی نامشخص در ساختمان آکادمی نظامی –فضایی با نام موژایسکی در سنت پترزبورگ منفجر شد.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، نماینده سازمان حوادث غیر مترقبه منطقه در این خصوص اطلاع داد.

سه نفر در این حادثه زخمی شدند. این سه نفر آسیب جدی ندیده اند و زندگی شان در خطر نیست.