از ماموریت جدید حمدالله محب باخبر شوید!

به حمدالله محب دستور داده شد تا بظاهر، بر آمریکا خرده بگیرد و از یک موضوع ساده پیش پا افتاده که همگان بر آن واقف اند، انتقاد کند تا زمینه ماموریت جدید وی فراهم آید

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان طراحان جنگ آمریکا در منطقه یکبار دیگر روح و وران مردم ما را به بازی گرفتند و یکی از سرسپردگان و جاسوسان برحال خود را ماموریت دادند تا از آمریکا در جریان گفتگوهای صلح انتقاد کند.
حمدالله محب که تابعیت آمریکایی دارد و خانم و فرزندش نیز آمریکایی می باشند، بجای حنیف اتمر مشاور عالی شورای امنیت ملی ریاست جمهوری گردید تا قسمتی دیگر از برنامه های پیاده سازی اهداف آمریکایی را در منطقه برعهده بگیرد و حنیف اتمر را در پروسه انتخابات ماموریت دادند تا در تقسیم رای اقوام تاجیک و هزاره و ازبک نقش ایفا کند.

حنیف اتمر با درایت و کاردانی و زیرکی که دارد، بر اهداف از قبل تعیین شده نایل آمد و توانست وظیفه و ماموریت آمریکایی خود را بگونه درست اجرا نموده و یکبار دیگر تاجیک ها و هزاره ها و ازبک ها را به چند دسته مختلف تقسیم کند تا نتوانند در عرصه انتخابات و کلا سیاست های متخذه در امور افغانستان، متحد و یکپارچه عمل کنند.

و اما حمدالله محب! این جوان تازه کار اما مغرور و خودخواه، نتوانست در عرصه پیاده سازی اهداف از قبل دیکته شده به درستی عمل نماید و راه اتمر را در کنترول اوضاع در دست بگیرد. به همین دلیل از این سمت باید کنار می رفت. اما کنار رفتن وی باید از قبل زمینه سازی شده و اذهان عامه را در این خصوص آماده بسازد.

از آنجا که جاسوسان و ماموران و سرسپردگان آمریکا و انگلیس در افغانستان هرگز نمی توانند خارج از برنامه های دیکته شده عمل کنند و اگر چنین نمایند، بلافاصله کشته می شوند و هرگز سابقه نداشته است که این افراد خارج از برنامه، کاری انجام دهند یا حرفی بزنند و یا تصمیمی بگیرند، بنابراین به حمدالله محب دستور داده شد تا بظاهر، بر آمریکا خرده بگیرد و از یک موضوع ساده پیش پا افتاده که همگان بر آن واقف اند، انتقاد کند تا زمینه ماموریت جدید وی فراهم آید.

حمدالله محب آنگونه که به وی دستور داده شده بود، عمل کرد و از خلیلزاد خواست تا در گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان را شریک بسازد. این گفته حمدالله محب زمینه را برای بهانه گیری آمریکا فراهم آورد و بطور یقین آمریکایی ها از این گفته حمدالله محب در آینده تقدیر خواهند کرد و او را به عنوان مخالف سیاست های آمریکا به میان جریان های سیاسی تاجیک ها و هزاره ها و ازبک ها خواهند فرستاد تا وظیفه خود را در ماموریت های آمریکایی به انجام برساند. دقیقا همان کاری که با افرادی دیگر مانند رحمت الله نبیل، انورالحق احدی، فاروق وردک، عمر داوودزی و … کردند و در مقاطعی آنان را در میان اقوام دیگر به عنوان اپوزیسیون و مخالف حکومت جا زدند تا نگذارند آنان متحد عمل کرده و بگونه واقعی به مخالفان آمریکا در افغانستان تبدیل شوند.

پس از انتقاد حمدالله محب از عملکرد خلیلزاد، سران حکومت آمریکا علیه وی موضعگیری کردند و این بازی را تا آنجا پیش بردند که وی را از ورود به آمریکا منع کردند و هیات آمریکایی از جلسه ای که محب در آن حضور داشت، به رسم اعتراض خارج شدند. در حالیکه از لحاظ حقوقی حق چنین کاری را نداشتند، زیرا این از صلاحیت های رسمی یک حکومت است و ربطی به خارجی ها ندارد. اما در بازی روانی اجتماعی، مردم دنبال جزییات نمی روند و آنچه از رسانه ها نشر می گردد برای شان اصل تلقی می شود و همان ها را می پذیرند و این مورد نیز با نشر از طریق رسانه ها مورد پذیرش عموم قرار گرفت و جای تعجب است که بسیاری از سران سیاسی نیز فریب خوردند و یکبار دیگر موارد نشر شده از رسانه ها را مانند مردم عوام پذیرفتند!

این روزها سفارت آمریکا در حال رایزنی است تا فرد دیگری را بجای حمدالله محب در سمت مشاوریت عالی امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان برگزیند و به اشرفغنی دستور داده شود تا وی را معرفی نماید. در این روند از دونفر نامبرده می شود که یکی از آنان به این سمت معرفی خواهد شد. سید طیب جواد و نادر نادری!
در فرصتی دیگر به گذشته و سرسپردگی این دو تن خواهیم پرداخت.

Advertisements