وحشیانه‌ترین عملیات طالبان در سرتاسر افغانستان ادامه داشته، جان صد ها تن از هموطنانمان را اهم از ملکی و نظامی، زن و کودک و پیرمرد گرفته، هزاران تن از مردم بیچاره ی مان را از خانه و کاشانه ی شأن آواره ساخته است.
این در حالیست که خلیلزاد این اجیر کمپانی های نفتی مصروف معاملات و تعاملات با این گروهک تروریستی که لگامش در دست آی ایس آی، در رأس انگریز است، می باشد.
هرگاه خلیلزاد خان حد اقل احساسی نسبت به انسان و انسانیت میداشت، با این مأموریت ضد بشری و ضد انسانی بابکا میکرد. امانه، خلیلزاد برای به خاک و خون کشانیدن مردم مظلوم مان با اهتمام و تلاش بیشتر با زیرپا گذاشتن وجدان خود مصروف است؛ تا دل بادران خویش را در آنسوی ابحار خوش سازد.

این هم  پیامت ماموریت خلیلزاد

فاجعه انسانی در فاریاب / بیش از یک‌هزار خانواده از قیصار بی‌جا شده اند

مقامات محلی می‌گویند، مردم فاریاب با وضعیت وخیم به سر می‎برند؛ بیش از 80 درصد از ساحات به کنترل طالبان است و تمام راه های متصل به ولسوالی‌ها و مرکز این ولایت به دست مخالفین قراردارد، و تنها در یک هفته اخیر بیشتر از یک‌هزار فامیل در ولسوالی قیصار بی‎جا شده اند.

سمیرخیرخواه؛ عضو شورای ولایتی فاریاب در گفتگو با خبرنگارآوا، ضمن اینکه وضعیت زندگی مردم فاریاب را بسیار خراب توصیف کرده گفته است که نا امنی های اخیر سبب گردیده تا یک‎هزار خانواده از ولسوالی قیصار بی‌جا شوند.

به گفته وی، مردم ولسوالی قیصار به مرکز ولایت فاریاب و شهرمزارشریف ولایت بلخ پناه برده اند و با وضعیت بدی در زیرخیمه ها زندگی می‌کنند.

این عضو شورای ولایتی فاریاب حکومت را متهم به بی کفایتی کرده می‌گوید حکومت مرکزی اصلا توجه به وضعیت زندگی مردم فاریاب نکرده و این مردم چه گناه کردند که به این حکومت رای داده است.

آقای خیرخواه از تسلط طالبان به بیشتر از 80 درصد ساحات ولایت فاریاب خبرداده گفت که تمام راه های مواصلاتی ولسوالی‌ها به مرکز فاریاب مسدود است.

وی زندگی فاریابیان را به زندانیان تشبیه کرد و افزود که هر روز مردم این ولایت قربانی می دهد کشته و آواره و گرسنه می گردند ولی دولت هیچ کاری برای بهبود زندگی این مردم انجام نداده است.

این عضو شورای ولایتی فاریاب با بیان اینکه مردم فاریاب از تعلیم و تربیه باز می مانند، عزت و شرف این مردم به تهدید مواجه است خاطرنشان ساخت که در ساحات تحت حاکمیت طالبان دختران از تعلیم و تربیه محروم هستند و از صنف ششم بالا تر کسی نمی توانند به مکتب برود.

وی هشدار داد که در حال حاضر در فاریاب فاجعه انسانی رخ داده است و مردم با نبود مواد غذایی، نا امنی و محروم از آموزش و پرورش هستند.

فاریاب از ولایات نا امن در شمال افغانستان است، گروه طالبان و برخی از گروه دیگر تروریستی در این ولایت حضور گسترده دارند.