عبیدالله بارکزی، عضو سابق مجلس نمایندگان، در شهر قندهار ترور شد.
تادین خان فرمانده پولیس قندهار گفت: افراد مسلح ناشناس آقای بارکزی را در حوزه ششم امنیتی شهر قندهار به رگبار گلوله بستند و کشتند.

عبیدالله بارکزی،۶۰ ساله و از چهره‌های بانفوذ جنوب افغانستان پیشتر در دور شانزدهم نماینده ولایت ارزگان و رییس «کمیسیون عرایض و سمع شکایات» بود.

وی از جمله طرفداران حکمتیار بود و بارها دست گلبدین را به نشانه احترام بوسیده بود.
بارکزی بصورت علنی با دیگر اقوام مخالفت می کرد و آنان را در افغانستان مهاجر می خواند.
طالبان دست داشتن در ترور بارکزی را رد کردند.