فرزاد رمضاني بونش

 

به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

فرهيخته گرامي

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوشست

بر صحن چمن روی دل افروز خوشست
از دی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوشست

نوروز در راه است. هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت

اكنون

سال نو ، از آغوش خداوند فرا میرسد و با اين آغاز نو

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش و تهنيت میگویم و

برایتان تندرستی و نیکروزیهمواره در سال نو آرزو دارم.

باشد که سال 1398 سرشار از بهروزي و کامروایی باشد.

پاينده و پيروز باشيد

با احترام

فرزاد رمضاني بونش

Advertisements