دقایقی پیش یک حمله انتحاری و اصابت دو راکت پیهم در هنگام برگزاری میله نوروز در نزدیک زیارت سخی رخ داده است.

 به گزارش  سایت همایون بنقل ازاسپوتنیک؛ دقایقی پیش در سپیده دم نوروز وسال نو خورشیدی دو انفجاردرساحه کارته سخی شهرکابل صورت گرفت. انفجار نخست در نزدیکی زیارت و دومی دورتر از آن رخ داد.

گفته میشود که یک راکت در مسجد کویتی ها اصابت نموده است.
جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست.
قابل ذکر است که بعد از حمله انتحاری ژنده زیارت سخی با شور و شوق و ناله های الله و اکبر توسط مردم بلند شد.
خبر تکمیل می گردد…