اینها جرات مخالفت و یا ابراز نظر شخصی سیاسی خود را ندارند و هرکسی که این مشاجرات لفظی دروغین را باور کند، از زمره افراد نادان سیاست امروز افغانستان بحساب می آید

به گزارش سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان  بازی بچه گانه حمدالله محب و زلمی خلیلزاد، تیتر رسانه های خبری افغانستان و برخی کشورهای ذیدخل در امور افغانستان را بخود اختصاص داد و یکبار دیگر اذهان سیاسی جامعه و سیاستمداران داخلی و خارجی را بسوی دیگری معطوف کرد. در حالیکه برهمگان هویدا است که مخالفت و یا مشاجره لفظی میان سران و دولتمردان افغانستان که وابسته به آمریکایی ها هستند، ساختگی و برای انحراف اذهان عامه است.

در این میان افراد خوشباور و ساده لوح سیاسی برخی از این مشاجرات را جدی پنداشته و براساس آن موضعگیری می نمایند و یا خوشحال از اینکه میان دولتمردان وابسته به آمریکا و برخی جاسوسان شان نفاق افتاده است. در حالیکه واقعیت قضیه چیز دیگری است و آن اینکه اینها جرات مخالفت و یا ابراز نظر شخصی سیاسی خود را ندارند و هرکسی که این مشاجرات لفظی دروغین را باور کند، از زمره افراد نادان سیاست امروز افغانستان بحساب می آید.

صدای آمریکا با این مشاجره ساختگی همراه شده چنین نگاشته است: “حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، زلمی خلیلزاد را به “حاشیه راندن” و “مشروعیت زدایی” حکومت افغانستان و “مشروعیت بخشیدن” به گروه طالبان متهم کرد.
“محب تا کنون بارها بگونه مستقیم و غیر مستقیم نارضایتی غنی را از روند مذاکرات امریکا با گروه طالبان ابراز کرده است اما اظهارات تازه حمدالله محب تندترین انتقاد علنی یک مقام ارشد حکومت افغانستان از زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان و مذاکرات تحت رهبری وی با گروه طالبان می باشد.”
محب که برای اشتراک در نشست شورای امنیت ملل متحد به امریکا رفته بود، در شهر واشنگتن در صحبت با جمعی از خبرنگاران گفت که زلمی خلیلزاد با “حاشیه راندن” حکومت افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان، در پی کسب “منفعت شخصی” می باشد. فکر می کنیم اهداف شخصی وجود داشته باشد چون (در این روند) کمبود معلومات و اطلاعات موجود است.”
حمدالله محب همچنین با انتقاد تند از شیوه مذاکرات بین امریکا و نمایندگان طالبان در قطر گفت که در این مذاکرات “هیچ شفافیتی” وجود ندارد و زلمی خلیلزاد در مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان، با حکومت افغانستان مشوره نمی کند. ما تنها بخش های کوچک معلومات (در مورد این مذاکرات) را بدست می آوریم… آخرین افرادیکه در مورد این مذاکرات آگاه می شوند، ما هستیم.”
حمدالله محب همچنین زلمی خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرد و گفت: “با درنظرداشت سابقه خلیلزاد، سابقه شخصی وی، او در پی اهدافی در افغانستان است. او دو بار می خواست در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند… تصور در افغانستان و در میان افراد که در حکومت هستند، این است که شاید هدف از این همه گفتگو ها، ایجاد یک حکومت موقت باشد که او (خلیلزاد) وایسرای آن باشد (در راس آن قرار بگیرد).”
مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که زلمی خلیلزاد با انجام مذاکرات طولانی با گروه طالبان، حکومت افغانستان را که به گفته آقای محب “متحد و شریک قابل اعتماد” واشنگتن است، به حاشیه می راند و به “دشمن که جان هزاران امریکایی و افغان را گرفته” مشروعیت می دهد.

ساعاتی پس از این اظهارات تند حمدالله محب علیه زلمی خلیلزاد، وزارت خارجه امریکا حمدالله محب را به مقر این وزارت احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که دیوید هیل، معاون وزیر خارجه امریکا در امور سیاسی در ملاقات با حمدالله محب “انتقاد” آقای محب از رویکرد امریکا در قبال مصالحه با طالبان را رد کرد.
معاون وزیر خارجه امریکا در این ملاقات به مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که زلمی خلیلزاد نماینده وزیر خارجه امریکا است و “حمله بر سفیر خلیلزاد، حمله بر وزارت خارجه امریکا” بوده و این کار منجر به ایجاد “موانع” در روابط دو طرفه بین امریکا و افغانستان و همچنین روند صلح می شود.
زلمی خلیلزاد پس از پایان دور پنجم مذاکرات با نمایندگان گروه طالبان در قطر که ۱۶ روز طول کشید، خلاف بار های قبلی به واشنگتن رفت در حالیکه او در گذشته پس از پایان مذاکرات با گروه طالبان به خاطر ملاقات با رهبران افغان به کابل سفر می کرد.
این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر ضمن ابراز خوشبینی در مورد مذاکره با امریکا، گفته است که مردم افغانستان نباید در مورد توافقات صلح نگران باشند.”

این بار اولی نیست که سیاستگذاران آمریکایی با مشاجرات ساختگی، به مشاجرات جدی ما افغانستانی ها دامن می زنند و با عملیات های روانی دقیق ما را بجان هم می اندازند. پس باید هوشیار بود و این دو اصل را همیشه مدنظر داشت که تمامی جاسوسان و گماشتگان آمریکا در افغانستان بخصوص افغانی های از غرب آمده، اولا که جرات مشاجره و یا مقابله با سیاست های آمریکایی را ندارند و دوما اینکه آنها مامور به ایجاد اختلاف هستند و این مشاجرات یکی از وظایف شان در قالب عملیات های روانی اجتماعی بشمار می رود.
پس بسا ابلهی و نادانی است که بازهم فریب سیاست های کهنه استعماری را بخوریم و این جنجال های رسانه ای را باور کنیم!