فوری و مهم

‫تمیم عاصی گزارش کرد.
معاون وزیر خارجه امریکا مشاور‌ امنیت ملی افغانستان را به وزارت خارجه این کشور احضار کرده و برای او خاطر نشان ساخته است که حملات او بالای زلمی خلیلزاد حمله بالای وزارت خارجه و حکومت امریکا می باشد ‌واین کار بالای پروسه صلح‌ و‌روابط این دو کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. بهای کلمات و دیپلوماسی ناسنجیده با متحد ستراتیژیک افغانستان!
 
اشاره: تیم انتخاباتی به رهبری حنیف اتمر درحال صعود است. واقعه مزار هم جایگاه حنیف اتمر را ارتقا داد.
گزارشنامه افغانستان