اشاره:
من نمی‌توانم باور کنم که آقای دکتر سمیع حامد، یکی از منتقدین سرسخت سیاست های ضد ملی و مردمی ارگ، همچو مرتضوی و صالح،  به یکی از چرخه گیران  این حاکمیت خونتا تبدیل شده باشد.
من این خبر را وقتی شنیدم، بهت‌زده شده به سیاست مداری اجیر چندین جانبه ( اشرف غنی احمد زی) و ویسرای اشغال و غارتگران، آفرین گفتم.
ولی عزیز دل مان، شاعر جوان، روح الامین امین چه زیبا نوشته!!!
حکومت امروزِ افغانستان دولتی بحران‌زده است در این شکی نیست؛ آغشته به فساد است در این هم شکی نداریم؛ کج مداری‌های قومی و زبانی هم دارد باز هم قبول داریم اما بدیل این حکومت کیست و کجاست؟
پاسخ به این سوال نه سخت است و نه آسان. به این دلیل که می‌توانیم به سادگی از نیروهای بدیلی یاد کنیم که یا هنوز هیچ امتحانی در این کارزار نداده‌اند و یا اگر داده‌اند نمره‌ای به نزدیکی صفر باید به آن‌ها داد و جای تأسف بیشتر این جاست که تا آینده‌ای نه چندان نزدیک بدیل این حکومت یا نابسامانی مطق و هرج و مرج است یا طالب به معنایی که در یک دوره چند ساله آن را تجربه کردیم.
با وصف توضیحاتی از این دست به من حق دهید حکومت افغانستان را حتی با توجه به همۀ کج مداری‌ها، کوته اندیشی‌ها و من ستیزی‌ها بر هرج و مرج و نابسامانی‌های دیده و نادیده ترجیح دهم.
امروز خبری فیس بوک را در نوردید مبنی این که داکتر سمیع حامد چون مشاور رییس جمهورِ مستبدِ قوم‌گرای فلان و فلان شده چرا چندی پیش در مورد او و حکومت روغنی‌اش فلان متن را نوشته؟
اما کمتر کسی نوشت که به اندازه نقدی که بر او وارد است اقدامش اهمیت دارد به این دلیل که بدون حضور او جایش را می‌‌توانست آدمی اشتباه پُر کند. من قصد قضاوتِ پیش از موقع ندارم و نمی‌خواهم سمیع حامد را از هر گونه خطایی مبرا بدانم ولی وقتی کسی مانند من باور داشته باشد با حذف حکومتی مانند حکومت غنی یا کرزی در این مملکت طالب حاکم می‌شود (ولو که حامد و غنی طالب را برادر بخوانند یا نخوانند) به جز دخالت اهل فهم و فرهنگ با قصد اصلاح در امور، راهی برای اقدام صلح‌آمیز نمی‌بینم.
در این نوشته قصد من بیشتر از دفاع از دکتر حامد این است که ضمن آرزوی موفقیت در این پست جدید به ایشان یادآوری کنم:
دو رهبر خفته بر روی دو بستر
دو عسکر خسته در بین دو سنگر
دو رهبر پشت میز صلح خندان
دو بیرق بر سر گور دو عسکر
امیدوارم هیچ وقت دکتر حامد را پشت میز صلحی که پوف و پتاقش بیرق گور سربازان این سرزمین را تکان بدهد نبینم.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

آفرین مشاوران ضد ملی ارگ… لااقل درضد ملی بودن خویش مهارت دارد!

محفل مشاوران مرموز در ارگ، طی یک عملیات روانی رایگان و به صرفه، با شوراندن سهل عطش فرهنگیان ( از نظر سیاسی فراموش شده و هیچ گاه تحویل گرفته نشده) ، اول متانت و ثبات فکری دکترسمیع حامد را به چالش کشیدند، و سپس حس احتیاجی و مستعد به منقلب شدنِ آسان صاحب قلم ها را برهنه کرده و الحاصل که هیچ چیزی را از دست نداده، بلکه آدرس های ثبات مند و مقتدر در حوزه اندیشه و تاریخ را هم دستخوش سودا کرده اند. یگانه نکته ای منفی تری که به چشم می خورد، تلاش دکترسمیع برای توجیه این پیشنهاد به ظاهر اغواگر است که به زودی دردِ آن بروز خواهد کرد. مشاور نو آوری یک ریشخندی آشکار و یک فکاهه در حکومتی است که زباله های تاریخ نادرخان و هاشم تغذیه می کند. گزارشنامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جای سمیع حامد در حلقۀ خونتای ارگ نیست

دکترسمیع حامد جایش در لانه عقرب ها نیست. او نیازی هم به فریفته شدن برای حضور درمحفل شقی ترین چهره های ضد ملی در محفل ارگ ندارد. ارگ در واقع هیچ نیازی به « نو آوری» وی ندارد. بهترین تصمیم و کوتاه ترین راه برای برون رفت ازین مخمصه سازمان داده شده علیه سمیع حامد، این است که حامد یکی و پخته ازین قلاب زهری که خونتای ارگ به سویش پرتاب کرده، خودش را رد کند. البته خود دکتر حامد بهتر از ما می داند چی کند. گزارشنامه افغانستان