مکرون مصداق کامل:

یکی را به ده راه نمیدادند

سراغ کدخدا را می گرفت

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

چه ارتباطی هست بین آزادی و سازمان اطلاعاتی ؟ اگر کسی بخواهد پاسخ آن را بداند، باید  به امانوئل ماکرون مراجعه کند.گویا، رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه، مقاله ای در روزنامه های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا منتشر ساخته است، که در آن خواستار» آغازنوینی در اروپا» شده است. متن مقاله از آغاز تا پایان مزین است به واژه » آزادی».در عین حال ماکرون روز گذشته  پس از حضور در اجلاس افتتاح  » آکادمی سازمانهای اطلاعاتی اروپائی» نطقی  ایراد کرد متضمن سه مقوله :

 اروپا، آزادی، جاسوسی: آیا در کنار هم قرار گرفتن این سه مقوله ضد و نقیض نیست؟ اصلا و ابدا!ماکرون در مقاله خود نوشته است:» اروپا یک قدرت درجه 2 نیست». یعنی محافل حاکم در اتحادیه اروپا نمیخواهند در خط میانی بلکه در خط مقدم سیاست های جهانی قرار داشته باشند.در این صورت اروپا باید یک نیروی نظامی مقتدر داشته باشد: از این رو ماکرون در مقاله خود خواستار» انعقاد قرارداد برای دفاع و امنیت» «افزایش بودجه نظامی» و » تاسیس شورای امنیت اروپا» شده است.افزون بر این اقتصاد باید  به شدت به منافع امپراطوری اروپا متصل گردد: بنا به خواست ماکرون :

موسساتی که از علائق استراتژیک ما پیروی نکنند مجازات یا ممنوع خواهند شد. او برای برخورد با بخش های استراتژیک اقتصاد خواستار رفتاری ترجیحی است. هدف تشکیل بلوک های اروپائی است.تنها مشکل آنست که مقاومت مردم  روز به روز شدیدتر می شود. در حالی که ماکرون در مقاله خود علیه کنسرن های بزرگ امریکائی و رقیب تندی به خرج می دهد و موفق به اخراج سازمانها اطلاعاتی امریکا از اکادمی جدید سازمانهای اطلاعاتی اروپائی می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟انگلستان با خواست اکثریت مردم موافقت می کند و از اتحادیه اروپا خارج می شود. تضاد های داخلی اتحادیه اروپا را متلاشی می کنند.بیم آن میرود، در انتخابات اروپا که در ماه مه صورت می گیرد،   در بسیاری از کشورها، مخالفان امپراتوری اروپا، صرفنظر از آن که دلیل مخالفتشان چیست، نیرومند تر هم بشوند.

حال چه باید کرد؟ دو راه حل بنظر ماکرون می رسد.نخست مراجعه به : » هیئت های منتخب مردم» در یک «کنفرانس بزرگ اروپائی» است- یعنی متوسل شدن به یک  کمپینی عظیم تبلیغاتی.در چنین مواقعی معمولا تا آنجا که ممکن باشد . صحبت از آزادی می شود،  ماکرون هم همین کار را می کند.راه دوم : آیا اینطور نیست که ، تمام مخالفان اروپا، نه. ببخشید:» دشمنان اروپا» از خارج پول می گیرند؟نه، اینطور نیست، ولی به هرحال، میشود این کار را هم کرد، اما نارضایتی مردم را نمیتوان به گردن یک دشمن خارجی گذاشت.ماکرون در مقاله خود می نویسد» اتحادیه اروپا باید تامین هزینه های احزاب سیاسی اروپا را بوسیله قدرت های بیگانه ممنوع سازد» و » آژانسی برای حفظ دموکراسی » تاسیس کند، تا جلوی دستکاری در انتخابات را بگیرد». فشار دیگ بخار را باید به خارج انتقال داد. این یک نسخه بسیار قدیمی است، سازمانهای اطلاعاتی نیز هم به درد این کار می خورند و هم  به درد ایجاد بلوک های اروپائی. اما این که آیا با توسل به این شیوه ها بتوان مشکلات را حل کرد، سخت قابل تردید است

https://www.jungewelt.de/artikel/350441.druck-nach-außen-lenken.html