عبدالله گل و داووداوغلو حزب جدیدی تاسیس می‌کنند!

رئیس جمهور سابق ترکیه

و وزیر خارجه اسبق حزب تشکیل میدهد

احمد داوداوغلو، كه بين سال هاى ٢٠٠٩-٢٠١٤ ( سال هاى آغاز و اوج گيرى جنگ داخلى در سوريه) وزير امور خارجه و بين سال هاى ٢٠١٤-٢٠١٦ نخست وزير حزب عدالت توسعه بود،  بدنبال برخى اختلافات با رئيس جمهور اردوغان در ماه مه ٢٠١٦ مجبور به استعفا شد. وى هفته گذشته طى يك سخنرانى در “بنياد تحقيقات و فرهنگ داوداوغلو”، بنيادى كه موسس آنست، بطور سربسته به اردوغان اشاره كرد و گفت:” در جايى كه تمامى منافع در دست فرد مشخصى جمع شده باشد نمى توان انتظار يك نظم  پايدار داشت.”

در همان جلسه روزنامه نگارى از وى پرسيد: “آيا به فكر يك جريان جديد سياسى در تركيه هستيد؟” و داوداوغلو در پاسخ اظهار داشت:” اينجا يك كنفرانس است، اگر روزى يك نشست مطبوعاتى برگزار شود به سوالتان جواب خواهم داد.”

اين پاسخ نشانه قصد و تمايل وى جهت تاسيس يك حزب از درون حزب حاکم عدالت توسعه ارزیابی شده است. البته بخش ديگرى از مقام هاى بلند پايه اين حزب نيز در تلاشى مشابه هستند. يازدهمين رئيس جمهور تركيه عبدالله گل و على باباجان كه مشاور اقتصادى دولت در سال هاى ٢٠١٤-٢٠١٦ بود نيز برای تاسيس يك حزب جديد محافظه كار در تلاش هستند. اين در حالى است كه گفته مى شود جناح منسوب به احمد داوداوغلو با سازماندهى ستون فقرات يك حزب جديد در ٤٠ استان از ٨١ استان تركيه در صدد پيشى گرفتن از جناح عبدالله گل در تاسيس حزبى جديد است. جناح گل- باباجان كه ادعا مى شود خواهان تاسيس حزبى بر اساس موازين و سنت هاى اولیه حزب عدالت توسعه است تصميمش را موكول و معطوف به نتايج انتخابات محلى ٣١ مارس كرده است. بر اساس اين ادعاها در صورتيكه آراى حزب حاكم در انتخابات پيش رو به زير ٣٥ درصد؜ كاهش يابد تصميم به تاسيس حزب جديد را خواهند گرفت.

لازم به يادآورى است كه درصد آراى اردوغان در انتخابات رياست جمهورى ٢٤ ژوئن ٢٠١٨ بالغ بر ٥٢٪ و درصد آراى حزبش در انتخابات مجلس كه همان روز برگزار شد ٤٢.٥ بود. نكته مهم اين است كه آراى 35  درصد در انتخابات پيش رو به معناى شكست حزب حاكم در اغلب شهرها ست.

روز گذشته “بوسينا شعبان” مشاور بشار اسد در مصاحبه اى با شبكه الميادين گفت: “اردوغان خواهان روى كار آوردن اخوان المسلمين در سوريه است.”