حکومت دوساله موقت ایجاد می شود

در یکی از هوتل‌های دیپلماتیک کابل برنامه حکومت جدیدی که قرار است در لوی جرگه تصویب شود طراحی می گردد و حتی گفته می شود که رییس اداره موقت «حکومت اتحاد ملی» تعیین شده است

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان  لوی جرگه مشورتی در تاریخ ۲۶ حوت برگزار می شود. قرار است در این جرگه از برخی نماینده های احزاب، سازمانها، مجامع مدنی و سران و منفذین قومی دعوت بعمل آید.

گفته می شود که در این جرگه بزرگ عنعنوی و سنتی تصامیم بزرگ و مهمی پیرامون آینده افغانستان اتخاذ می شود و از تمامی شرکت کننده ها در رابطه با نحوه برقراری صلح و حکومت آینده نظرخواهی می گردد.

در برگزاری این جرگه آنچه به چشم می آید این است که اشرف غنی و دارودسته حکومتی مشغول تهیه لیست افراد شرکت کننده در این جرگه هستند. ظاهرا منویات درونی اشرف غنی که همانا تکیه مجدد وی بر قدرت است، اعمال می شود اما اینگونه نیست!

پیشنهاد و شروع کار با تیم اشرف غنی است اما ادامه آن از تیم غنی گرفته شده و به تیم کرزی سپرده خواهد شد. از همین حالا بسیاری از افراد رده یک تیم کرزی در لابلای تیم کاری غنی در جایگاه های بلند تشکیل جرگه جابجا شده اند. افرادی مانند عمر زاخیلوال، وحید عمر، فاروق وردک، احسان طاهری، زلمی حبیبی، فرید حکمت و …

نحوه رای گیری و تجمیع آرا و نظرات شرکت کنندگان جرگه در قالب کمیته های مختلف شکل می گیرد که در آن کمیته ها افراد بگونه ای تقسیم می شوند که نظرات برتر و یا مخالف، تحت الشعاع نظرات موافق از قبل برنامه ریزی شده با طرح از پیش تعیین شده قرار بگیرد.

برنامه ریزی ها و ارایه طرح ها و طرح پشنیهادها از جانب برگزار کنندگان جرگه می باشد و شرکت کنندگان فقط می توانند به آن طرح ها و برنامه های داده شده رای بدهند که بطور یقین در قالب کمیته ها بگونه ای تنظیم می گردد که مخالفت ها چندان قابل اهمیت شمرده نشده و به چشم نیاید.

از برنامه های پشت پرده سفارت آمریکا در کابل این است که در این جرگه از حکومت فعلی سلب صلاحیت می شود و تمامی کابینه منحل می گردد و شورای ملی نیز تعطیل می شود و انتخابات پارلمانی گذشته باطل اعلام می شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز ملغی می گردد و کلا کمیسیون انتخابات به فراموشی سپرده می شود.

قرار اطلاعات واصله، در حال حاضر در یکی از هوتل‌های دیپلماتیک کابل برنامه حکومت جدیدی که قرار است در لوی جرگه تصویب شود طراحی می گردد و حتی گفته می شود که رییس اداره موقت «حکومت اتحاد ملی» تعیین شده است و لوی جرگه مشورتی صلح، برای یک حکومت دو ساله زیر نام «حکومت اتحاد ملی» رای خواهد داد.

تشکیل دهندگان حکومت موقت، برخی از سران احزاب مجاهدین، سران طالبان، چند فرد خارج نشین و تعدادی از اعضای فعلی حکومت هستند.

در جلسه دو روز بعد در قطر نیز نماینده های طالبان در حکومت موقت انتخاب می شوند و خلیلزاد با یک غافلگیری سیاسی اعضای طالبان را در حکومت موقت معرفی می کند.

این طرح درصورتی تغییر خواهد خورد که روسیه، ایران، هند، چین و اتحادیه اروپا از همین اکنون به عملکردهای خلیلزاد و سفارت آمریکا در کابل خلل ایجاد کنند و باهث گردند تا زمینه پیاده شدن این طرح به تاخیر بیفتد.

Advertisements