مسکو به سه دلیل محل مناسب برای مذاکرات می باشد

منافع ملی افغانستان را دیگرنمی توان با همسویی کامل با مطالبات امریکا تعریف کرد.
۱. افغانستان در نتیجه منافع قدرت طلبانۀ امریکا و ناتو به مسلخ تاریخ مبدل شده است. صلح و توازن در افغانستان بدون روسیه محال است و جنون. روسیه، وزنۀ بازدارنده در مجاور افغانستان و تغییر دهندۀ آرایش یک جانبه در وضعیت وحشتناک جاری است. لنگراندازی منافع ژئوپلتیک روسیه در تعاملات کنونی، ضمانتی از سوی یکی از بازیگران صحنه برای ایجاد موازنه در افغانستان است.
۲. روسیه، رزمایش تاریخی برای بازپس گیری اکرائین و پوشش دهی کامل آسیای میانه در برابر سیلاب افراطیون مستقر در افغانستان را جدی تر از گذشته روی دست گرفته است. ازین پس، امریکا قادر نخواهد بود هرچه دلش بخواهد در افغانستان انجام دهد؛ و حمام خون را گرم نگهدارد. قوای امریکا از نظر عملیاتی درمحاصره است. جنبش مقاومت، در شرایط حضور امریکا در افغانستان، تقریباً نسل اول رهبری خود را از دست داده اما کشور کماکان در بیچاره گی فوق کامل قرار دارد.
۳. دیدار سیاسیون و جریان های جنگی و سیاسی در ماسکو – برای نخستین بار- نسبت به گفت و گو با گلوله و احتراز از هرگونه تفاهم، یک گام به جلو و یک فرصت تاریخی است. دکترین راهبردی روسیه در هرحالتش دربرابر امریکا و ناتو در افغانستان به سود افغانستان تمام خواهد شد. حضور روسیه و ایران سبب می شود که طالبان دیگر قادر به راه اندازی «سیاست زمین سوخته» در هیچ جای افغانستان نباشند. اکنون مخالفت با امریکا از سوی جریان های سیاسی و نخبه گان مقاومت، هر خطری که داشته باشد؛ کمتر از خطر حفظ مسلخ کشتار و حمام خون به نفع پاکستان است.
افغانستان کشوری نیست که از نظر داخلی و هم از منظر منطقه ای از یک دست اداره شود.
منافع ملی افغانستان را دیگرنمی توان با همسویی کامل با مطالبات امریکا تعریف کرد. تعریف قبلی تاریخش سپری شده است. منافع ملی افغانستان درمقام کشوری پیوند دهندۀ آسیای جنوبی و مرکزی، با منافع ملی روسیه، ایران و هند درپیوند است و این منافع لایتغییر است. امریکا مشکل پایگاه های خود را می تواند با روسیه و ایران به طریق دیگری حل کند. کسری بودجه امریکا دهشتناک است و مجبور است انحصار درافغانستان را کنار بگذارد.
گزارشنانه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

روسها” سر زاغ های روسپی افغان بودنه می گیرند”

هارون امیرزاده

جسارت و تدبیر نشست اول روسها با طالبان با میزبانی وزیر خارجه روسیه اهمیت زیاد سیاسی داشت و باعث واکنش واشنگتن و مذاکرات با طالبان شد. اما نشست کنونی تحت نام” مذاکرات بین الافغانی” با میزبانی چند تن مافیای روسپی افغان تحت نام” اتحادیه افغانها” نیت و بازی کثیف روسها را برملا می سازد.
حتا کودکان می دانند که نشست فعلی در تحت مدیریت روسها صورت گرفته، ولی روسها انکار می کنند یک گروه مزدور خود را بنام ” اتحادیه افغانهای مقیم مسکو وارد میدان کرده اند.
درین تبصره مختصر اسم سازماندهندگان و” اتحادیه افغانهای مقیم مسکو” معرفی می شود. اینها کی هستند و آیا اینها ظرفیت همچو نشست و بازی به سر نوشت افغانستان را دارند؟
++++
در محور نشست فعلی مسکو روسها و حامد کرزی قرار دارند و اینکه آنها چه می خواهند از هیچ کسی پوشیده نیست.
علاوتا سه تن افراد دیگر بحیث ابزار و سازماندهندگان از گروه های افغان تبار مستقیم مسکو نیز نقش دارند.
این سه تن لطیف بهاند بحیث سفیر جدید حکومت اشرف غنی در مسکو، غلام محمد جلال، رهبر مافیای هوتل سواستاپول در مسکو و حاجی نادر شاه نماینده شرکت الکوزی، شریک مافیای اقتصادی اشرف غنی اند. علاوتا ده ها تن از فعالان دیگر این نشست وجود دارند بخاطر کمبود وقت از معرفی شان خود داری میشود.
۱) لطیف بهاند کیست؟


لطیف بهاند یکی از سازماندهندگان نشست فعلی است. او روابط نزدیک با محافل استخباراتی و مافیایی روسیه دارد. او یکی از بنیانگذاران اتحادیه معروف به افغانها است.
او در حال حاضر بحیث سفیر افغانستان در مسکو توسط اشرف غنی تعیین شده است. او از یک طرف سفیر دولت غنی در مسکو است و از طرف دیگر یکی سازماندهندگان نشست فعلی است. او تا دو دو هفته آینده مطابق به اظهارات خودش بحیث سفیر جدید افغانستان بجای عموی سالخورده غنی به مسکو می آید. او ابراز تاسف کرده که نمی تواند بطور مستقیم به دلایل مخالفت غنی در نشست مسکو اشتراک کند، ولی نقش کلیدی در سازماندهی آن از کابل بازی نموده است.
بهاند کی است؟
بهاند یک خلقی افراطی از ولایت وردک است. او در سابق معلم پشتو بود و شعر هم می سراید و او در وزارت داخله تحت مدیریت گلابزوی یک افسر خلقی بود. او در سالهای نود بورس تحصیلی گرفت و در دانشگاه معروف بهMGU دانشگاه دولتی مسکو اسپرانتوری شامل شد. او از خانمش هما آواز خوان افغانستان جدا شده بود و با دختر جوانش در یک اتاق لیلیه دانشگاه زندگی می کرد. اما او بحدی بد اخلاق و کثیف بود که روسپی های روسی را در حضور دخترش به یک اتاق کوچک لیلیه با دوستانش دعوت می کرد. بار ها به او تعنه دادند ولی او یک انسان بی شرم بود.
در زمانیکه رژیم نجیب سقوط کرد و کشمکش قومی در افغانستان اوج گرفت لطیف بهاند در همدستی با همفکرانش جنگ قومی را در روسیه میان شهروندان مهاجر کشور براه می انداخت.
او از طریق تامین روابط نزدیک با مافیای حاکم وقت بویژه در هوتل سواستاپول مرکز کار و بار شهروندان و شرکت های افغانستان به آزار و اذیت شهروندان غیر پشتون می پرداخت. او با محافل استخباراتی روسیه روابط برقرار کرد.
او به کمک همفکرانش مرکز کاری را به پایگاه طالبان تبدیل کرد. او از طریق کریم خرم و خلقی های اطرف کرزی به آتشه فرهنگی افغانستان در مسکو مقرر شد و بعد بحیث ژاردافیر در اوکراین کار کرد و اینک بحیث سفیر افغانستان در مسکو مقرر شده است.
یکی از کار های کثیف لطیف بهاند
خدمات روسپیان روسی به مهمانان افغانستانی بود. خانه او به روسپی خانه برای مهمانان طالبی، خلقی و حزب اسلامی تبدیل شده بود.
اما او حالا سفیر کبیر پر افتخار جمهوری اسلامی افغانستان در تحت رهبری اشرف غنی در مسکو است.
۲) غلام محمد جلال

یکی دیگر از همدستان لطیف بهاند و از جنرالان خاد افغانستان از ولسوالی سروبی است. او در یک توطئه با همدستی و تهدید شهروندان افغانستان مقیم مسکو توسط رفائل رهبر حاکم مافیای تاتار در هوتل سواستاپول مسکو رهبری مرکز کاری را از دست دیگران گرفت و مدت بیست سال است که از طریق مافیای روسی و روابط با استخبارات روسی بر شهروندان مهاجر و بی دفاع افغانستان مقیم مسکو حکومت می کند. بسیاری شرکت های غیر پشتون را توسط تهدید مافیای روسی در همدستی با بهاند و یک تعداد دیگر تاراج و مسدود کرد. او حالا به یک میلیونر تبدیل شده است و روابط نزدیک با ارگ کابل در زمان کرزی و طالبان برقرار نمود. مرکز کاری که او رهبری می کند به پایگاه فاشیزم، تروریزم و طالبانیزم تبدیل شده است.
او منزل ۱۳ هوتل را تحت نام مرکز فرهنگی به مرکز روسپیان روسی و مواد مخدر افغانستان تبدیل کرده است.
پولیس روسیه بار ها به این هوتل حمله کردند و قرار بود دولت روسیه هوتل را بسته کند، ولی مافیای حاکم در هوتل با همدستی و نفوذ غلام محمد جلال در حکومت کرزی و بویژه حمایت هیوادمل باعث شد که که کرزی شخصا مداخله نموده از پوتین خواست که مرکز را مسدود نکند. تصادفی نیست که حالا کرزی از طریق غلام محمد جلال و همدستان او نشست مسکو را مدیریت می کند.
۳) حاجی نادر شاه نماینده شرکت الکوزی در مسکو است.

شرکت الکوزی شریک قدرت و فساد حکومت غنی است، اما او از طریق روسها و با همدستی لطیف بهاند، غلام محمد جلال، صافی و چند نفر دیگر در نشست مسکو نقش بازی می کنند.
واقعیت اینست اتحادیه و یا انجمنی نماینده همه افغانستانی ها در مسکو وجود ندارد.
در مسکو هر گروه سیاسی و یا قومی از خود سازمان دارند. از نام افغان ها هم روسها و هم گروه های سیاسی سوءاستفاده میشود.
گروه که نشست مسکو را میزبانی می کنند یک چند نفر روسپی سیاسی اند که با محافل مافیایی روسیه و استخباراتی روسیه رابطه دارند. اینها از هزاران شهروند افغانستان در روسیه نمایندگی کرده نمی توانند.
این گروهک مافیایی طالب پرست، می تواند نماینده طالبان و قبیله گرایان باشند، اما از تمام اقشار سیاسی، فرهنگی و اقوام افغانستان در مسکو نمایندگی کرده نمی تواند.
افزون بر آن برگزاری همچو نشست ها از سویه و سطح فهم این ها خیلی بلند است. روسها و حامد کرزی با اعلامیه های شان تلاش می کنند که به این گروهک بد نام اعتبار سیاسی بدهند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

نخستین رویارویی یونس قانونی در برابر نماینده آی اس آی

غنی در کابل پر پر می زد. 
دکترغنی هیأت غیر دولتی در مسکو را «منافقان» خطاب کرد. عباس ستانکزی دولت کابل را «نامشروع» خواند؛ درعوض، هیچ یک از نخبه گان سیاسی در مسکو، از غنی دفاع نکرده و حتی استاد عطا از برگزاری دولت مؤقت سخن زد. مهم ترین لحظات نشست مسکو این بود که یونس قانونی در واکنش واضح به خزعبلات سخنگوی افغانی الاصل پنجاب، عباس استانکزی را که پیوسته امارت اسلامی و امیرالمؤمنین ساخت آی اس آی را به رخ حضار می کشید؛ از نام « جنبش بزرگ مقاومت» به چالش کشید. برای شستن معاصی کبیرۀ یونس قانونی، فهیم و عبدالله، هنوز راه درازی در پیش است و این  چنین چنگ زنی ها به صورت نماینده آی اس آی کافی نیست. بازهم یک حادثۀ مثبت است.

بازگشت به مسعود، بازگشت به راهبرد مقاومت سراسری یگانه راه بقای افغانستان است.
درکنفرانس، ملاعباس استانکزی طوری اعلامیه رسمی «امارت اسلامی» را قرائت می کرد که گویی در ارگ کابل، کنار مولوی هیبت الله نشسته است. نخبه گان سیاسی موسوم به ضد طالب، مثل عباس استانکزی صلابت سخن و مطالبه نداشتند و به گونه یی غیرضروری، التماس خود را به شکل « برادر برادر» مکرر می کردند.به نظر می رسد تا زمانی که حائل اضافی ( دولت کابل) از میان برداشته نشده،  رویارویی تاریخی بین طالب و ضد طالب، بالواسطه و مشابه به عروسک بازی های متناوب خواهد بود.

فقط یک نیرو قادر است طالب را لگام بزند:
مقاومت مطابق مانیفیست سیاسی و رزمی سردار تاریخ مقاومت، احمد شاه مسعود.دسته جات انفرادی و جزیره ای که در کنفرانس که مانند تکه پاره های عصر مقاومت حضور یافته بودند؛ فاقد برنامه، بدون مانیفست و منفعلانه بود. نماینده پنجاب، آمرانه حرف میزد. این هایی که تحت تلقین کرزی و غنی عادت کرده اند که واژۀ صلح را حق و ناحق مزه مزه کنند؛ نیاز به همدستی دارند تا مانند یک مشت واحد عمل کنند.گزارشنامه افغانستان

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

نمایندهٔ طالبان خواست‌های این گروه را در نشست مسکو اعلام کرد + ویدیو

شیر محمد عباس استانکزی، رهبر گروه مذاکره‌کننده طالبان در نشست بین‌الافغانی در مسکو خواست‌های این گروه را برای پیوستن به پروسهٔ صلح نام برد.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازاسپوتنیک، نشست بین‌الافغانی سیاسیون افغان و نمایندگان گروه طالبان به اشتراک حامد کرزی، رئيس جمهور پیشین افغانستان و ده‌ها تن از سیاسیون دیگر افغان و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار می‌شود

شیر محمد عباس استانکزی، رهبر گروه مذاکره‌کننده طالبان در جریان این نشست، خواست‌های این گروه را برای پیوستن به پروسه صلح در افغانستان اعلام داشت.

به گفته استانکزی، از بین بردن لست سیاه که اعضای گروه طالبان شامل آن می‌باشند، آزادی زندانیان طالبان، تعیین مکان معین برای دفتر طالبان، توقف تبلیغات علیه گروه طالبان، منع کشت مواد مخدر و کاهش تلفات ملکی در جریان عملیات نیروهای نظامی از جمله خواست‌های این گروه می‌باشد.قابل ذکر است که این نشست برای دو روز در پایتخت روسیه برگزار می‌شود.

آژانس خبری اسپوتنیک جریان این نشست را به‌طور زنده نشر می‌کند و خبرهای آنرا دنبال می‌کند.

ویدیو

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

طالبان همین امروز 25 سرباز وطن را ظالمانه تیباران کردند

شورای ولایتی قندوز ادعا می‌کند که طالبان مسلح در ولسوالی گل تپه ۲۵ سرباز را کشته‌اند.
صفی‎الله امیری معاون شورای ولایتی این ولایت روز سه‌‌شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان مسلح بر دو پوسته نیروهای امنیتی در مناطق تلوکه و پنجشیری ولسوالی گل تپۀ قندوز حمله کردند، ۲۵ سرباز را کشته‌اند و سلاح و مهمات آنان را با خود برده‌اند.
انعام‎الله رحمانی سخنگوی قوماندانی امنیه قندوز این رویداد را تأیید می‌کند، اما در مورد تلفات جزییات نمی‌دهد.

در همین‌ حال ذبیح ‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا می‌‌کند که بالای سه پوسته حمله کرده‌اند و ۳۰ تن از نیروهای را کشته ‌اند.
درحمله دیگر طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان ده پولیس محلی جان باختند.
خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفت در این حادثه که شب گذشته رخ داده شش مهاجم نیز کشته و چهار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.
طالبان مسلح تاکنون در مورد حمله بغلان چیزی نگفته‌اند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

عکس ها سخن می گویند: قدرت انگریز را ببین

اين عكس تازه گرفته شده در مسكو ، نشان ميدهد كه جهادي ها با سر هاي پائين به عقب رئيس طالبها روانند.

!.


نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

نشست صلح مسکو آغاز شد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مردم سمنگان هم بر ضد طالبان به پا براستند

در نتیجه درگیری میان مردم و طالبان در ولسوالي درۀ صوف ولایت سمنگان، هفت طالب و ده غیرنظامی كشته شدند.

درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان برای جمع آوری عشر و زکات مردم را هشدار داده و مورد ضرب و شتم قرار داده بود.

معلوم نیست که پولیس و اردو کجا بودند؟

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حامد کرزی نشست مسکو را عالی ارزیابی کرد

رئیس جمهور سابق افغانستان، نشست مسکو را بسیار خوب توصیف کرد.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک،حامد کززی

رئیس جمهور سابق افغانستان، نشست مسکو را که با مشارکت سیاستمداران از افغانستان و نمایندگان طالبان در مسکو برگزار می شود، بسیار عالی خواند.

ویدیو

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

عطامحمد نور از شرایط برای توافق به حکومت انتقالی نام برد

عطامحمد نور، رئيس اجراییه حزب جمعیت اسلامی افغانستان و یکی از اشتراک‌کنندگان نشست بین‌الافغانی در مسکو، قبل از آغاز این نشست به سوالات خبرنگاران جواب داد.

به گزارش سایت همایون بقل از اسپوتنیک، عطامحمد نور، رئيس اجراییه حزب جمعیت اسلامی افغانستان در جواب اینکه آیا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه جولای سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: “بستگی به نتیجه پروسه صلح دارد، اگر پروسه صلح نتیجه بدهد، ممکن انتخابات عقب برود”

وی در جواب به اینکه آیا رئیس جمهور غنی یکبار دیگر قدرت را بدست خواهد گرفت، گفت: “قدرت را ملت بدست خواهد گرفت، آنچه به خیر تمام شود، و قانون حرف اول را خواهد زد”.

آقای نور با در نظر داشت نشست تعارفی که اشتراک‌کنندگان این نشست با هم داشتند، درمورد نتیجهٔ احتمالی آن گفت: “من واقعن از فضای پیش‌آمده بسیار خرسند هستم، فضا کاملاً صمیمی بود، افغانی و بین‌الافغانی بود، صحبت‌های هردو طرف که صحبت‌های ابتداییه و تعارفی بود. من باور به این دارم که افکار برای آوردن صلح بسیار نزدیک است، یک ابتکار بسیار خوب و در تاریخ افغانستان یک نقطهٔ عطف است”.

آقای نور در جواب به اینکه آیا در این نشست تعارفی در مورد ایجاد حکومت موقت صحبت شده است یا خیر گفت: “نخیر، درمورد حکومت موقت یا انتقالی تا هنوز بحث نشده، کنفرانس اصلی پسان‌تر شروع می‌شود و در صورتیکه ما به توافقی دست پیدا کنم که آن به صلح می‌انجامد و به جنگ نقطه پایان می‌گذارد، حکومت انتقالی که طالبان در قدرت سیاسی آن شریک شوند و جنگ ختم شود، به آن موافقه خواهیم کرد”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

رسیدن سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان به محل نشست بین‌الافغانی در مسکو+ ویدیو

این نشست برای دو روز به اشتراک حامد کرزی، عطامحمد نور، محمد محقق، محمد اسماعیل خان، عبدالطیف پدرام و ده‌ها تن از سیاسیون دیگر افغان، برگزار می‌شود.

به گزارش سایت همایو بنقل از اسپوتنیک، امروز (سه شنبه، ۵ فبروری/ ۱۶ دلو) نشست بین‌الافغانی در مسکو افتتاح شد.گروه ده نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی نیز در محل برگزاری این نشست حضور یافته است.

نشست بین الافغانی با شرکت سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان به میزبانی اتحادیه‌های افغان‌ها مقیم در روسیه برای دو روز (۵ و ۶ فبروری) در مسکو برگزار می‌شود.

گفته می‌شود در این نشست نمایندگان اتحادیه‌های افغان‌ها در ایران، پاکستان و شماری از کشورهای مشترک‌المنافع، نیز شرکت خواهند داشت.

شرکت کنندگان این نشست می‌گویند که در این نشست آجندای مشخصی وجود ندارد و بیشتر کوشیده خواهد شد تا به طالبان فهمانده شود که در روند گفت وگوهای صلح دست آوردهای سال‌های پسین باید حفظ شوند.

ویدیو.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

همایش ماسکو: در یک‌قدمی اعلان «حکومت مؤقت»

غرزی لایق- همایش طالبان و ضد طالبان در هوتل دولتی «پریزیدنت هوتل»(هوتل قبلی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی)
همایشِ غریبه‌ی ماسکو فردا سه‌شنبه ۵ فبروری سال ۲۰۱۹ زیر عنوانِ «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی» که صورت و سیرتِ غیر افغانی آن بر افغانی‌بودن آن چربی می‌کند، سببِ انزجار و بیزاری همبودِ آگاهان کشور و سراپای جامعه‌ی افغانی گردیده و به انبوه پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها بستر ساخته است. افغان‌ها حق دارند تا در قبال قیل‌وقالِ به راه‌افتاده‌ی صلح با طالبان و چشمداشت‌های طاغوتی سله‌داران دوحه‌نشین آواز نه‌دانم‌گرایی و نفرت خویش را در پیوند با خیمه‌شب‌بازی‌های از این قبیله بلند کنند و دنبال خواندنِ این چیستان باشند.
کی‌ها به این فراخوان سروصورت بخشیده اند؟ کی‌ها به این همایش دعوت شده اند؟ کی‌ها از این نشست با گرمی پذیرایی نموده اند؟ دست‌یابی پاسخ به این سه پرسش، بیگمان، ما را به نیت این گردهماییِ و هدف‌های نامشروع و شیطانی آن آشنا ساخته، گستره و پهنای آشوبی را رسوا می‌سازد که زادگاه زخمی ما را وارد مرحله‌ی تازه‌ی خیزش‌ها و کشتارها می‌سازد. البته، نشست‌های «بین‌الافغانی»، به ویژه در لحظه‌ی کنونی یکی از ابزارهای ممکن و ناگزیر برای گذار به صلح است، غیابت دولت افغانستان در چنین جلسه‌ها و در چنین قافیه‌ی تنگ اما، به غیر از ماجراجویی و زیرپانمودن موازین حقوق بین‌الدول و به تیربستنِ‌سود ذاتی افغانستان هیچ تعریف دیگر نه دارد.
در پیام سفارت روسیه در کابل آمده است که «این نشست به ابتکار شماری از افغان‌ها مستقر در آن کشور برگزار خواهد شد و حکومت روسیه در آن هیچ‌گونه نقشی ندارد.» باید جستجو نمود که این «شماری از افغان‌ها مستقر» در روسیه از کدام سنخ آدم‌هایی اند که هزینه‌ی فراخوانِ چنین یک گردهم‌آیی را در غیاب دولت افغانستان و در سرزمین بیگانه به دوش می‌کشند. به گفته‌ی راه‌اندازان «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی»، جانب روسیه فقط راه صدور ویزه به دعوت شونده‌گان را هموار می‌سازد و بس. چنان‌که رسانه‌یی شده است، «کمیته‌ تدارک» برای «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی» از پیش مهندسی گردیده و رئیس آن به اصطلاح محمد نادرشاه خوانده شده است. این کمیته که با شتاب‌زده‌گی ویژه ایجاد گردیده، طی یک ماه اخیر دو بار فراخوانده شده و به رویت تصاویر نشرشده، بیشترین شرکت کننده‌گان آن را «رفقایی» می‌ساخته است که به گونه‌یی با یکی از چکیده‌های حزب فروپاشیده دموکراتیک خلق/ حزب وطن پیوند داشته، سنگ وفاداری به یکی از رهبران همان حزب، به ویژه داکتر نجیب‌الله را به سینه می‌کوبند. همین‌ها، گویا به «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی» با «مجاهدین» و طالبان در ماسکو راه باز نموده اند.
خرسند باید بود که دولت روسیه از «افغان‌ها مستقر» در روسیه چنین نوازش می‌کند و به ندای «دادخواهانه‌ی» شان دربِ ماسکو را برای پذیرایی آدم‌کشان حرفوی عصر ما باز می‌گذارد. آقایانِ «کمیته تدارک» باید به یاد داشته باشند که پیشآمد روسیه با هزاران و صدها هزار پناه‌جوی افغان پس از سقوط حاکمیت داکتر نجیب‌الله، در خاک روسیه چه گونه بوده است؟ هزاران داکتر، مهندس، دانشمند، فرهنگی، افسر،‌ کارگر و کارفرما که از چنگ بی‌دادِ «جهادی» به دامن «همسایه بزرگ شمالی» پناه آورده بودند، با چه حقارت و ذلت طرد شدند؟ صحنه‌های رقتب‌بار خواباندن مهاجرین کارگر در صحن هوتل «سواستوپول» در سرمای مدهش ماسکو روی برف‌ها و رهروهای یخ‌بندان از جانب «هامون»(پولیس روسیه) هنوز مو در بدن راست می‌کند. به دل‌سوزی امروز روسیه به «شماری از افغان‌ها» باید به دیده تردید نگریست.
 تنها فهرست کابینه‌ی آقای کرزی برای حضور در «نشست نماینده‌گان افغان‌های مقیم در کشورهای هم‌سود» به ۴۲ تن می‌رسد که «بنا بر دعوت رسمی دولت فدراتیف روسیه» اسپ‌ها را به جانب ماسکو زین کرده اند.‌ افزون بر این، شماری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و معاونین شان، برخی از سالاران جنگی تنظیم‌های جهادی، چند چهره‌ی نابابِ همان حزب زوال‌یافته‌ی دمکراتیک خلق/وطن و نیز طلبه‌های دوحه‌نشین جمع همان عباس ستانکزی که خواستار حذف نظام و برگشت به ذلت امارتِ طاغوتی طالبان است، نیز رخت سفر به جانب ماسکو بسته اند.‌ قرارگاه این گروه بیش از صد و چند نفری گران‌ترین هوتل شهر ماسکو، هوتل دولتی «پریزیدنت هوتل»(هوتل قبلی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی) نشانی شده است. به «شماری افغان‌ها مستقر» در روسیه باید احسنت گفت که تا همین قریبی‌ها برای نشر یک کتاب ساده‌ی شعری به زبان فارسی و یا پشتو توان هزینه نه داشتند، ولی امروز همایشی به این طول و عرض را با تمام کان و کیف آن خود هزینه می‌کنند تا از قاتلین دکتور نجیب‌الله و فروپاشی دولت افغانستان در ثور ۱۳۷۱ پذیرایی شایسته صورت گرفته و باز هم «صلحی» را در غیاب مردم افغانستان تأمین کنند.
در این نشست، در عقبِ دولت افغانستان، حضور تمام مخالفین «داخل نظام»، چهره‌های طالبی، سالاران جنگی، سله‌داران «جهادی»، ناقضین حقوق بشر و جنایات‌کاران جنگی از داخل کشور و فرستاده‌های امارت اسلامی طالبان از دوحه تأمین گردیده است که شمار قریب به اکثریت دعوت شده‌گان از این فراخوان استقبال نموده است. هم‌زمان، برخی با پررویی ادعا دارند که حضور شان در نمایش ماسکو به غرض پشتیبانی از قانون اساسی کشور است. بیگمان، ندای لبیک به این همایشِ ضد افغانی، در رده‌های سهم‌داران «نظام» آرایش جدید نیروها را در پی خواهد داشت، سهم‌گیری این بدنه‌ی «نظام» در چنین گردهمایی اما، با تمام زیروبم تبلیغاتی آن، ضد سود ذاتی افغانستان، لغزش صریح از قانونیت و دشمنی با مردم افغانستان است. بعید نیست که آقای کرزی با چنین سازوبرگ هم‌راهان خویش در این سفر، سفره‌ی «فقیرانه‌ی» همایشِ «شماری افغان‌ها مستقر» در روسیه را در یک شب‌خونِ از پیش مهندسی‌شده، برای گذاشتن نخستین سنگ‌بنای «حکومت مؤقت» رنگینی ویژه بخشیده و عالم و آدم را از زوال دولت قانونی افغانستان، ساختارهای دفاعی و امنیتی آن و نیز نهاد‌های مردم‌سالار به هیهات اندازد.
به باور این قلم، هرگونه گفت‌وگوی صلح که در غیاب دولت افغانستان، میان گروه‌ها و چهره‌های افغان سروسامان یافته باشد مردود و محکوم به شکست است. چنین عروسک‌بازی‌های ساده‌لوحانه، چنان‌که در گذشته به صلح نینجامیده، در حال نیز سبب گسترش پهنه‌ی جنگ و دامن‌گیرشدن بیشتر همسایه‌ها در این جنگ می‌گردد.
هالند
۴ فبروری سال
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برعکس من نه متآثر ونه هم ناراحت هستم ….!!!

” خرابی چون از حد بگذرد آباد می گردد..”
قطع مستقیم سخنان آقایی لطیف پدرام درنشست به اصطلاح ” بین الافغانی” درمسکو از طرف دلالان این کنفرانس نشان داد که این صدای حق وعدالت ازیک طرف بیانگر اینست که این فریاد واین جریقه تاجایی کار کرده است که این گروه نابکار خود رادر سونامی تباه کننده میبینند ودر آتش میسوزند که حتی تاب وتحمل شنیدن اش را ازدست داداه اند ؛ درحقیقت این خود امید به آینده و ثبوت حقانیت تفکرمردمان آزاده را به نمایش میگزارد ، وازطرفی هم کینه ،عداوت وخصوصیات ذاتی تفکر این گروه را که درفقر فرهنگی وشعور سیاسی – اخلاقی فرورفته اند بازهم دراین قرن بیست و با یک چنین فرهنگی عقبمانده به معرفی گرفت ونبود منطقی ایشان را آشکار وآشکارتر نمود.
حالا باید به خود آیید وبهتر از هر زمان دیگر «فاشیزم الافغانی» را باید شناخت.عطا صفوی
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

لطیف پدرام:

امروز در جریان نشست دوبار صدا را قطع کردند فکر کنم برنامه ریزی شده بود.

بگذارید روشن بگویم! من به‌آنچه اعتقاد دارم، آنچه باورها و اندیشه‌هایم را شکل می‌دهد، آنچه من تا امروز گفته‌ام(در رابطه به وضعیت سیاسی، در رابطه به‌حلِ مسأله جنگ و صلح، در رابطه به نظام سیاسی و در رابطه دیگر موارد الزامی)- به‌هرحال و در همه‌جا باز برای تحقق همان اندیشه‌ها و باور و برنامه‌هایم سخن خواهم گفت.
– همین‌گونه، حالا که داریم در نشست مسکو در رابطه به‌مسأله‌ی حل جنگ و رسیدن به‌یک صلح پایدار به رایزنی آغاز کرده‌ایم و من نیز در این بحث شرکت دارم؛ طبیعتن و بدون تردید در رابطه به میکانیزم‌هایی که دست‌یابی به‌یک صلح واقعی را تضمین نماید- دیدگاه‌ها و نظریات مشخص خودرا دارم و ابراز می‌نمایم.
هیچ سانسور و سبوتاژی نمی‌تواند من را از ابراز دیدگاهای خودم در رابطه به‌مسایل افغانستان/خراسان باز دارد.

+++++++++++++++++++++++++++++++

نشست مسکو: طالبان در پی انحلال اردو نیستند؛ از زبان نماینده آنها بشنوید

++++++++++++++++++++++++++++

پیام یک‌دست طالبان و پراکنده‌گویی سیاسیون در نشست مسکو

۱۷ دلو ۱۳۹۷

نشست احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان با نمایندگان طالبان در مسکو برای روز ادامه می‌یابد.

در روز نخست، نمایندگان طالبان و رهبران سیاسی، مواضع و دیدگاه‌های‌شان را در پیوند به مذاکرات صلح مطرح کردند.

شیرمحمدعباس استانکزی، رییس هیأت اعزامی طالبان در این نشست می‌گوید که بزرگترین مانع در برابر صلح افغانستان حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. آقای استانکزی می‌گوید که دفتر سیاسی این گروه در قطر ساخته شد تا آمریکا بهانۀ این را نداشته باشد که طالبان خواستار حل معضل افغانستان به گونۀ مسالمت‌آمیز نیستند.

رییس هیأت اعزامی طالبان در نشست مسکو می‌گوید که این گروه در فکر انحصار قدرت نیست و می‌خواهند نظامی همه‌شمول و اسلامی در افغانستان روی پا شود. شیرمحمدعباس استانکزی تأکید می‌کند که صلح صرفاً در گفتار و شعار به میان نمی‌آید. او در صحبت‌هایش حکومت افغانستان را «دست‌نشانده» می‌خواند و افغانستان را کشوری که از سوی آمریکا اشغال شده است.

آقای استانکزی خواهان از بین‌بردن فهرست سیاه است و می‌خواهد که زندانیان این گروه هرچه زودتر آزاد شوند. او می‌گوید که این گام‌ها برای اعتمادسازی نیازی مبرم است.

استانکزی می‌خواهد که تبلیغات علیه این گروه ختم شود. به گفتۀ او، شماری از سازمان‌های استخباراتی با استفاده از فضای به وجود آمده، علیه آنان تبلیغات می‌کنند و رسانه‌ها نیز بدون تفکیک به شدت این تبلیغات می‌افزایند. به گفتۀ او، بستن مکتب‌ها، پاشیدن تیزاب به صورت دانش‌جویان، دزدی‌ها و باج‌گیری کار اعضای این گروه نیست و شماری می‌خواهند طالبان را منفی جلوه دهند.

نمایندۀ طالبان در نشست مسکو می‌گوید که صلح با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان رابطۀ مستقیم دارد. او تأکید می‌کند که قانون اساسی «ادارۀ کابل» برای آنان قابل قبول نیست؛ زیرا از سوی غرب دیکته شده است. به گفتۀ او، مواد قانون اساسی کشور متضاد و مبهم است و حتا خود ادارۀ کابل در تناقض با این قانون عملکرد دارد. بر همین اساس آنان متعهد به یک قانون اساسی اسلامی و مطابق به کرامت انسانی و بشری‌اند که از سوی علما ترتیب و تصویب شود.

آقای استانکزی می‌گوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تأمین صلح، آنان خواهان رابطه‌یی مثبت و تعاملی با جهان‌اند. حقوق زنان از دیگر مواردی بود که نمایندۀ طالبان از آن یاد می‌کند. شیرمحمدعباس استانکزی می‌گوید که در یک‌ونیم دهۀ گذشته به بهانۀ رشد زنان «بی‌حیایی و بی‌اخلاقی» ترویج شده است. او می‌افزاید که طالبان به تمام حقوق اسلامی و انسانی زنان متعهد هستند.

نمایندۀ طالبان در این نشست می‌گوید که آنان فعالیت‌های غیرقابل انکاری در قسمت صحت داشته‌اند، اما نیروهای آمریکایی از هیچ تلاشی برای نابودی این فعالیت‌ها دریغ نکرده‌ است.

یونس قانونی، معاون پیشین رییس جمهور نیز در این نشست می‌گوید که جنگ راه حل رسیدن به صلح نیست. او می‌گوید که حکومت افغانستان باید نماینده‌یی برای اشتراک در این نشست می‌فرستاد تا با تحریک طالبان گفت‌وگو می‌کرد. آقای قانونی تأکید می‌کند که زمان استبداد و انحصار به پایان رسیده است.

او از نشست بُن به عنوان آغاز یک فصل جدید و ختم دو دهه جنگ یاد می‌کند و از قانون اساسی به عنوان بهترین و اسلامی‌ترین قانون نام می‌برد. با این حال او تأکید می‌کند که این قانون اساسی «بدون شک تعدیل‌پذیر و اصلاح‌ شدنی‌ست.»

یونس قانونی می‌گوید که به باور همه، افغانستان تحت اشغال نیست و «این جفاست مجاهدینی که سال‌ها در نبرد با شوروی سابق عمر خود را گذراندند دوباره به اشغال سر نهاده باشند.» او می‌گوید که دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان جنگ تحمیلی است و اگر جنگ پایان بیابد، هیچ دلیلی برای حضور این نیروها در افغانستان وجود ندارد.

یونس قانونی تأکید می‌کند که باید نقاط مشترک دیدگاه‌ها تشخیص شود و نقاط اختلافی حل و «این راه حل قضیۀ افغانستان است.» او از ایجاد نهادهای دولتی و قضایی، و تشکیل نیروهای امنیتی به عنوان دستاوردهای قابل دفاع یاد می‌کند، اما می‌گوید که بدون شک در صورت چراغ سبز طالبان به صلح، مطمئناً اصلاحات امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی و رهبر حزب وحدت نیز در این نشست می‌گوید که حضور هیأتی از افغانستان در کنار تحریک طالبان به معنای صف‌آرایی علیه کسی نیست. او از حکومت افغانستان می‌خواهد که به این پروسه بپیوندد و طالبان نیز با حضور نمایندگان حکومت انعطاف نشان دهند.

آقای محقق تأکید می‌کند که جنگ افغانستان مجوز شرعی و قانونی ندارد و از نگاه «وطنداری هم گوشت زاغ بر زاغ روا نیست.» او خطاب به نمایندگان طالبان می‌گوید که بهانه را کنار بگذارند و به فریاد صلح لبیک بگویند.

عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز در این نشست می‌گوید که صلح در افغانستان عامل امنیت جهان و منطقه است. او می‌گوید که آتش‌بس، حفظ منافع ملی و جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان موضوعات عمده‌یی‌اند که باید روی‌شان گفت‎وگو شود. نور از تحریک طالبان می‌خواهد که به روند صلح بپیوندند و از این طریق با استفاده از روش‌های مردم‌سالاری وارد قدرت شوند.

او از دستاوردهای یک‌ونیم دهۀ گذشته به عنوان خط درشت یاد می‌کند و می‎گوید که صلح به عنوان یک ارزش انسانی نیاز به قربانی دارد. آقای نور خواهان برقراری حکوت موقت با حفظ ساختار کنونی در کشور است تا طالبان بتوانند از طریق برگزاری انتخابات وارد قدرت شوند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق، لطیف پدرام، فوزیه  کوفی و جمعی دیگر از شرکت‌کنندگان سخنرانی کردند و خواهان شروع مذاکرات میان حکومت و گروه طالبان شدند.

برخی ناظران پس از نشست مسکو گفتند که گروه طالبان یک‌دست و یکپارچه مواضع شان را مطرح کردند؛ اما از جانب رهبران سیاسی، دیدگاه‌های متفاوت و متضادی مطرح گردید.

آنان نبود نماینده حکومت در نشست مسکو را بزرگترین چالش و خلاء عنوان کردند.

نشست صلح مسکو از جانب مهاجرین افغان مقیم روسیه برگزار شده است. سفارت روسیه می‌گوید که دخالتی در برگزاری نشست ندارد.

Advertisements