غربی ها این مدافعان قلابی دموکراسی و حقوق بشر با بیشرمی تمام به جنایات مزدور خو ساخته ی خویش نشسته اند و گویی هیچی اتفاق نیافتده است.
طالبان تروریست و جنایت کار خون می ریزند؛ اما زلمی خلیلزاد این اجیر کمپنی های نفتی برای معامله با این جانیان وحشی و مزدور مامور شده است.
کشتار هموطنان به شکا بسیار فجیع و بیرحمانه ادامه دارد… سازمان به اصطلاح متحد و سایر نهاد های مزدور همه چشم، گوش و زبان را بسته و به امر باداران از هرگونه واکنشی اجتناب می ورزند.
نفرین بر جنایتکاران و حامیان بومی، منطقوی و بین المللی این ددمنشان جانی

حمله خونین با تلفات سنگین طالبان بر نیروهای مسلح افغانستان

ریتر، بیش از 120 تن کارمندان امنیتی افغانستان در اثر حمله طالبان به قتل رسیدند.

اسپوتنیک به نقل از ریتر، حد اقل 126 تن کارمند نیروهای امنیتی افغاسنتان روز دو شنبه در اثر حمله طالبان به پایگاه نظامی در ولایت وردک به قتل رسیده اند.

قبلاٌ وزارت صحت عامه افغانستان خبر داده بود که در اثر حمله امروزی در وردک 12 نفر کشته و 27 نفر زخمی شده اند.
آژانس اناتولی از نقل از منبع آگاه در وزرات دفاع افغاسنتان خبر داده است: «ما اطلاع داریم که امروز در اثر انفجار در مرکز تعلیمی 126 نفر و به قتل رسیده اند».
اما طالبان تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان را 190 تن شماریده اند.