مصاحبه رویترز با مشاور فرماندهان کردهای سوریه

اتحاد کردهای سوریه

با روسیه و دولت بشار اسد

بدنبال حضور چند روزه رهبران کردهای سوریه در مسکو، خبرگزاری رویترز از تفاهم برای همکاری  کردهای سوریه با دولت سوریه گزارش داد. “بدران ژیا کُرد” سخنگوی فرماندهان نیروهای کرد سرپرستی هیات کردهای سوریه را در مذاکرات مسکو داشته است. هیات کردها در مسکو نقشۀ راه کردها را به مقامات روسیه ارائه داد. هدف از نقشۀ راه ایجاد تفاهم و همکاری های مشترک با دولت سوریه جهت جلوگیری از تهدیدهای ترکیه در شمال سوریه می باشد.  بر اساس نقشۀ راه ارائه شده به روسیه، کردها از این کشور خواهان ایجاد شرایط و زمینه ای شده اند که بر اساس آن نیروهای دولتی سوریه در مناطق شمالی که از جانب آمریکا تخلیه خواهد شد وارد شوند. از طرفی طی تفاهمی با دمشق کردها خواهان حمایت از خودگردانی کردها در این منطقه شده اند.

رویترز از قول “بدران ژیا کُرد” از موافقت روسیه مبنی بر میانجیگری خبر داد. وی در این مصاحبه اظهار داشت: “تصمیم ما ایجاد یک تفاهم با دمشق است. حتی در صورت مخالفت ایالات متحده و علی رغم عواقب ناشی از آن، ما در مسیر این همکاری تلاش خواهیم کرد. مسکو به همراه دمشق در تلاش ایجاد افق های جدید هستند.” بر اساس این گزارش مطالبات کردها در نقشۀ راه ارائه شده به روسیه عبارتند از:

1-

محافظت مرزها از تهدید ترکیه.

2-

یافتن راهی جهت وارد کردن مدیریت کردهای شمال سوریه به قانون اساسی.

3-

تامین و تضمین توزیع عادلانۀ منابع در شمال و شرق سوریه.

بدران ژیا کُرد در این مصاحبه افزوده است: “هم اکنون توپ در دست مسکو و دمشق قرار دارد.  بر این پایه می توان به مذاکرات و دیالوگ آغاز کرد. البته برخی عناصر محافظه کار در دمشق مایل به دیدن تغییر و تحولات سیاسی نیستند.”

وی در این مصاحبه ضمن اشاره به منابع نفتی زیرزمینی و سدهایی که بر رودخانۀ فرات قرار دارد از آنها بعنوان “برگ برنده در مذاکرات” یاد کرد.