معصوم استانکزی از بقایای باند کمونیستی حفیظ الله امین و چهره شناخته شده ستون پنجم در حکومت افغانستان، بزرگترین متهمی است که در مقام ریاست امنیت ملی بر دیگران اتهام می زند

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان معصوم استانکزی چهره شناخته شده ستون پنجم در حکومت افغانستان، بزرگترین متهمی است که در مقام ریاست امنیت ملی بر دیگران اتهام می زند.
معصوم استانکزی که از بقایای باند کمونیستی حفیظ الله امین است مانند حنیف اتمر بارها بین سازمان های استخباراتی قدرت های بزرگ دست بدست گردیده و معامله شده است.

در آخرین مرحله، وی توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها فروخته شد و بناچار کرزی و غنی او را در مقام های بلند استخباراتی برای دلخوشی آمریکایی ها حفظ کردند.
وی سه بار تا کنون در مجلس نمایندگان تا سرحد استیضاح برکناری و عزل مسوولیت پیش رفته اما دالرهای آمریکایی بازهم او را همچنان در قدرت حفظ کرده است.

در طول دوران تکیه وی بر ریاست امنیت ملی، تجهیزات نظامی به همراه ۵۶ ولسوالی به طالبان تسلیم گردیده است و وی با دلایل و اسناد فاش شده توسط روس ها، از انتقال تا تجهیز و جابجایی داعش در ننگرهار و سه نقطه دیگر افغانستان، نقش اصلی را برعهده داشته است.
سال گذشته رادیو دویچه وله آلمان و آسوشیتدپرس به اسنادی دست یافته بودند که معصوم استانکزی هر روز با سرکردگان طالبان از جمله عباس استانکزی تلفنی صحبت می کند.

معصوم استانکزی از جنجالی ترین چهره های نزدیک به رییس جمهور که یک تنه بار تمامی اتهام های حکومت از ضعف های امنیتی گرفته تا همکاری با تروریستان و فساد را به دوش می کشد و هیچگاه در پی رفع اتهام ها به صورت علنی برنیامده و اگر زحمت پاسخویی به خود داده تنها از ستون پنجم گفته است، در حالیکه ستون پنجم خودش می باشد.

در این میان، چه رییس جمهور توان عزل رهبران ارگ نشین امنیت را دارد و چه تهی از اختیار می باشد، در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند زیرا جز استانکزی و اتمر، کدام مقام می تواند برنامه های پشتونیزمی حکومت در کنار اهداف توطیه و دسیسه برای رسیدن به قدرتی تک قومی را به سرانجام برساند آنهم در دوره ای که حتی از دل قوم پشتون نیز صداهای اعتراضی نسبت به دیکتاتوری غنی بلند است؟

استانکزی همچنان که بی کفایت ترین رهبر در امنیت ملی است که تنها دلیل تقرر وی در این مقام، ارتباط نزدیک با آمریکایی ها می باشد به سادگی هرچه تمام از گزند برکناری و عزل در امان است، زیرا سپر دفاعی حکومت آماده دفع هر اعتراض از سوی مردم و سیاستمداران بوده است حتی به قیمت کشتار و خون.

از جانب دیگر، زمانی که معاون اول مجلس در برابر خبرنگاران، رییس امنیت ملی را متهم به تلاش برای ترور می کند و اتهام های امنیتی همواره متوجه استانکزی است، چرا جلسه استجوابیه وی همیشه در مجلس سری برگزار شده است؟ آیا در امنیت ملی سری نیز باقی مانده که بخواهد شخصی همچون استانکزی رغبتی به پاسخگویی به نمایندگان بی کفایت و مجلس سراسر فاسد و تهی از اختیار، داشته باشد؟

استانکزی و اتمر، تنها اشغال کنندگان بالاترین مقام هایی حکومت در امنیت بودند که اینک اتمر با سیاست آمریکایی ظاهرا کنار رفته اما استانکزی همچنان بر مسند قدرت است تا هیچ مقام با کفایتی فرصت رسیدن به آن و سنگ اندازی در برابر رویکرد قومی و پشتونیزمی قدرت غنی را نداشته باشد و همچنان که امنیت ملی بدل به لانه تروریستان برای گسترش جنگ و ناامنی در نسل کشی و کشتار شده و دیگر سرّی از دست های آلوده حکومت و یک ارگ خاین باقی نمانده، پارلمان برای گریز از روزمرگی های فساد و معامله سرگرم دوره بعدی مجلس است.

رییس امنیت ملی همچون اشرف غنی در قدرت و ارگ ماندگار خواهد بود و نه از این مجلس درهم شکسته و مملو از دزد و معامله گر، حرکتی در جهت وظایف خانه ملت و نماینده بودن صورت می گیرد و نه از حکومت قبیله گرا، کوچترین تغییر در سیاست طالب دوستی و نفاق براندازی.
اگر غیر این است، نمایندگان مجلس صدای اعتراض خود را بلند کرده و از جناب غنی بخواهند که اگر واقعا امنیت می خواهد در درجه اول باید رییس امنیت ملی را برکنار کند و شخص دیگری مانند وزارت های دفاع و داخله بجای استانکزی برگزیند.

استانکزی مهره اصلی آمریکایی ها در دفاع از طالبان و داعش و (بقول خودشان) بیست گروه دیگر تروریستی در افغانستان است و این فرد تا زمانیکه بر اریکه قدرت امنیتی کشور باشد، افغانستان هرگز به آرامی نزدیک نخواهد شد.
شما مردم، ردیف های اتهامی این فرد را بهتر خبر دارید. از دسیسه در قتل ربانی تا ……