محاسبات سیاسی فراتر از انگیزه های نظامی

توقف ارتش ترکیه

در مرز شرق فرات در سوریه

خبرگزاری ها گزارش داده اند که ارتش ترکیه که خود را آماده حمله نظامی به شرق فرات در خاک سوریه برای متلاشی کردن حکومت محلی کردهای سوریه کرده، در 4 روز گذشته در مرزهای مشترک سوریه و ترکیه متوقف شده است. در حالیکه تانکها و نفربرهای زرهی ارتش ترکیه آماده ورود به شرق فرات شده اند، ارتش سوریه نیز بسرعت خود را به منطقه فرات رسانده تا در صورت تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه با آن مقابله کند. ترکیه بیم دارد که حمله به فرات که همزمان شده با دستور ترامپ برای خروج نظامی های امریکا از سوریه و بویژه شرق فرات موجب اتحاد کردهای سوریه با دولت مرکزی این کشور شود و ارتش روسیه نیز به حمایت از این اتحاد و برای دفاع از ارتش سوریه و تمامیت ارضی سوریه وارد عمل شود. محاسبه دیگری که رئیس جمهور ترکیه نمیتواند آن را در نظر نگیرد تیرگی دوباره مناسبات با روسیه است. بویژه که هنوز اس 400 های خریداری شده توسط ترکیه از روسیه به ترکیه منتقل نشده و این تیرگی مناسبات می تواند این معامله نظامی را زیر علامت سئوال ببرد و برگ چانه زنی ترکیه با ترامپ سوخته شود.

 دلیل توقف واحدهای نظامی ترکیه در مرز سوریه علیرغم تهدیدهای اردوغان برای آغاز جنگ و چراغ سبز احتمالی ترامپ جز این نمی تواند باشد.