عارف عرفان

انگیزهٔ خروج ناگهانی ارتش آمریکا از سوریه

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا دریک رویکرد شتاب آلود، بدون هرگونه مشاوره وتفاهم با ارکان عالیرتبه نظامی ،سیاسی ودپلماتیک آمریکا حتی جان بولتن مشاور امنیت کاخ سفید،در تویتر خویش خروج فوری نیروهای آمریکا از سوریه را اعلام داشت.
ترامپ دلیل اصلی خروج ارتش آمریکا از سوریه را” سرکوب داعش در سوریه وختم ماموریت ارتش آمریکا تلقی نمود”
چنین رویکرد بطرز غیر منتظره،هم محافل سیاسی در آمریکا وهم متحدین جهانی ومنطقوی آن کشور را در شگفت فرو برد.
اما آگاهان سیاسی چنین رخداد را یک شکست تاریخی واستراتیژیک برای پنتاگون وپیروزی برای جبهه ضد غربی بویژه روسیه ،ایران وسوریه تلقی میدارند.
به باور آگاهان ،اصلیترین انگیزهٔ شکست آمریکا در سوریه در شجاعت،پایمردی،اتحاد وپیکار بی امان خلق قهرمان سوریه ورشادت رهبر شجاع آن کشور وایستادگی این دلیرمرد تاریخ در سنگر نبرد نهفته است.
این خلق قهرمان سوریه بود که به حمایت بی‌دریغ روسیه ومتحدین، پوزۀ بزرگرترین هیولای تروریستی جهانی را یکجا باحامیان آنها به خاک مالیدند،درفش استقلال و آزادی را به اهتزاز کشیده وافتخار وغرور تاریخی آفریدند.
شکست آمریکا در سوریه،شکست طرح «خاور میانه بزرگ »کاخ سفید وباز خوانی همه استراتیژی های کاخ سفید در خاور میانه است.
عناصر پشت پردهٔ تصمیم خروج
    …………………………………..
مهمترین عنصری که آنرا میتوان شکل دهنده تصمیم خروج آمریکا از سوریه به شمار آورد،عبارت از زوال امپراتوری آمریکا در مقیاس جهانی وبرآمد ابرقدرتهای بزرگ جهانی چون روسیه و چین است،که در همه جبهات سیاسی،اقتصادی ونظامی آمریکا را زمینگیر ساخته ومسیر تحولات را در کل جهان وبویژه در خاورمیانه دگرگون ساخته اند.
دیگر آمریکا در سکوی پیشین ” یگانه ابر قدرت”جهان قرار نداشته ووجاهت سیاسی خود را در جهان چند قطبی بیش از پیش باخته است.
در سوریه در سایه دست آورد های سترگ در جبهه جنگ وانهدام بیش از ۹۶ درصد پایگاه های تروریستی تحت حمایت غرب، اتمسفیر جدید سیاسی شکل گرفت که گرایشات نوینی را مبنی بر خروج ارتش آمریکا از سوریه پدید آورد.
ملاقات رهبران فرانسه،آلمان روسیه و ترکیه به تاریخ ۲۷اکتبر در شهر استانبول ترکیه حول بازیافت راه حل های مشترک سیاسی در سوریه وغیاب آمریکا درین ملاقات واضح ترین پیامی بود که از غروب سیاسی ونظامی آمریکا در سوریه حکایت نموده وانزوای سیاسی آمریکا را در جهان به نمایش گذاشت.
به قول خبرگزاری رویترز درین نشست برحل سیاسی بحران سوریه،تداوم آتش بس،طرح قانون اساسی جدید وتشکیل کمیته ۱۵۰ نفری برای تدوین قانون اساسی تحت سرپرستی ملل متحد توافق به عمل آمد(۱)
حصول این توافقات برای بحران سوریه سیلی محکمی بود که برروی آمریکا ومتحدین منطقوی آن چون  اسرائیل وگروه های تروریستی حواله گردید.
اما مهمترین رخداد که تصمیم عجولانه ترامپ را برای خروج ارتش فوری آمریکا برانگیخت عبارت از تحولات سریع نظامی در سوریه بود:
از یکسو بزرگرترین گروه های تروریستی در کُل سوریه محو گردید وآخرین پایگاه آن در شهر ادلب سوریه درمحاصره قرار گرفت وبا پروسه خلع سلاح سازی ، ماشین کشتار وویرانگری آنها فلج ساخته شد .
از سوی دیگر اخیراًارتش روسیه پروسهٔ محاصره محلات تحت کنترل آمریکا در شمال سوریه را آغاز نمود که پیام بدی برای نظامیان آمریکا داشت.
درین میان یکی از بزرگترین رخداد نظامی که آخرین روزنه هارا برای تداوم استقرار پایگاه های آمریکا در سوریه بست،تقابل نظامی میان آمریکا و ترکیه را به میدان کشید  واحتمال ایجاد شگاف عمیق در پیمان ناتو را مطرح ساخت، عبارت از تصمیم اردوغان رییس جمهور ترکیه برای راه اندازی عملیات نظامی برای سرکوب شبه نظامیان کُرد در چوکات« پی کی کی» و«آی پی جی» بود که تحت حمایت آمریکا قرار داشتند وپایگاه های نظامی آمریکا را در ساحه کرد نشین در شمال سوریه جاه داده بودند .
پوتین همزمان حمایت قاطع خود را از برنامه عملیاتی اردوغان رییس جمهور ترکیه اعلام داشت.مسلمأ که چنین رویکرد آخرین میخی بود که برتابوت استراتیژی اشغالگرانه آمریکا کوبیده شد و آنها را مجبور ساخت،تادیر نشده باید ازین تهلکه نجات یابند.
گفتنیست که تا همین اواخر بلند پایگان آمریکا از حضور دایمی ارتش آمریکا درسوریه سخن می‌زدند.
بازتاب خروج ارتش آمریکا
           …………………………….
خروج ارتش آمریکا از سوریه تبعات بزرگی را درخاور میانه بجاخواهد گذاشت.بدون هرگونه شک وتردید،چنین تحول مبین بقا وتداوم حکومت بشار اسد در دمشق به مثابه فاتح اصلی میدان جنگ خواهد بود.
اسرائیل تلاش نمود،تابا سقوط حکومت بشار اسد،رژیم دست نشانده را توسط غرب در دمشق برقرار ساخته ،دولت کُرد نژاد را در شمال شرق سوریه مستقر نموده و حمایت قوی را برای حفظ وحمایت از «بلندی های جولان» بوجود آورد.
به گفته آگاهان سیاسی برنامهٔ اسرائیل از استقرار دولت کرد نژاد در شمال شرق سوریه در واقع تاسیس” اسرائیل دوم” در خاک های اشغالی سوریه بود،که درصورت تحقق این آرمان، باید ارتش آمریکا با دومین ارتش نیرومند ناتو یعنی ترکیه دست و پنجه نرم می‌نمود وتبعات فاجعه باری را بجا می‌گذاشت.
دولت آمریکا مستدام تلاش نمود تا با حمایت وتسلیح شبه نظامیان کُرد در چوکات سازمان های« پی کی کی» و« وای پی جی»بحران های بزرگی را در منطقه شکل داده ودرد سر کلانی را برای ترکیه و سوریه پدید آورد.
ترکیه و آمریکا ناسازگاری های عمیقی در خصوص شبه نظامیان کرد داشتند واین یکی از عوامل اصلی تیرگی مناسبات میان کاخ سفید وانقره بود.
رهبران ایران خروج ارتش آمریکا از سوریه را  یکی از درخشان‌ترین پیروزی تاریخی نظامی برای خود تلقی مینمایند.این دست آورد سترگ نقش مهمی را در استحکام مناسبات سیاسی واستراتیژیک میان ترکیه،ایران وروسیه بازی خواهد نمود.
پیشبینی میشود که نقش سیاسی محوریت ایران در دورنمای حوادث سوریه افزایش خواهد یافت.
خروج آمریکا از سوریه یکی از بزرگترین دست آورد های استراتیژیک برای روسیه وتثبیت جایگاه معتبر روسیه در عرصه جهانی تلقی میگردد.این خروج پیروزی قطعی استراتیژی روسیه برای شکست آمریکا در سوریه  را به نمایش گذاشت وعرصه را برای پیشروی های بیشتر روسیه در پهنه جهانی ،بویژه در خاور میانه گشایش بخشید.
نقش روسیه به مثابه ناجی سوریه برای همیش در صفحات زرین تاریخ ماندگار خواهد بود.
ارتش آمریکا که نقش دانه سرطانی را در سوریه ایفا می‌نمود دیگر در میدان حضور نخواهد داشت ورهبر روسیه میتواند تا باهمتای ترکی خویش معضله منطقه شمال شرق سوریه وسرنوشت کرد ها را مورد بررسی قرار داده وحل صلح آمیز آنرا جستجو نمایند.
اما طوری که در آغاز اشاره شد،این فتح بزرگ عمدتاً به مردم قهرمان سوریه متعلق است ‌‌.هوادران اسد می‌توانند تا جشنواره بزرگی را برای شکست آمریکا وپیروزی خلق قهرمان سوریه برای بیرون ساختن ارتش آمریکا از سوریه برپا نمایند.
دولت سوریه جایگاه بزرگی را در خاور میانه احراز خواهد کرد وباب مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با کشور های جهان گشوده خواهد شد.
در هوای خروج ارتش آمریکا از سوریه ،احتمال آشتی میان ترکیه و سوریه نیز بوجود آمده است‌.
یکی از بزرگترین دست آوردی که دولت سوریه از خروج نیروهای آمریکا حاصل خواهد کرد،عبارت از احتمال پیوستن شبه نظامیان کرد به ارتش سوریه است.
کرد ها در غیاب آمریکا واز دست دادن حمایت آنکشور ناگزیر اند تا به دولت سوریه پناه آورده واز فرمان عفو احتمالی بشار اسد بهره جویند.
اما در میان این همه تحولات بزرگ سیاسی ونظامی مهمترین عنصری که چون خورشید می‌تابد ،شکست مرگبار تروریسم جهانی وصدور پیام رهای برای بشریت است.
آنجا بزرگرترین هیولای وحشت انگیز تروریسم جهانی در خاستگاه خود در سوریه دفن شد واین پیامیست که همه بشریت جهان را به استقبال این شکست مرگبار به میدان میکشد.
بیایید یکجا،شکست تاریخی تروریسم جهانی وحامیان آنرا در سوریه جشن گرفته واز آموزه های نبرد سوریه برای شکست تروریسم در افغانستان سود برده وبا برپایی رستاخیز ملی چون خلق قهرمان سوریه بسوی آزادی ورهایی گام برداشته در راه نجات افغانستان عزیز از چنگال تروریسم وحامیان جهانی ومنطقوی آن ،شجاعانه ومتحدانه گام برداشته وچون خلق قهرمان سوریه حماسه برپا نماییم.
حسرتا؛
روسیه هفتاد درصد خاک سوریه را از کام اژدهای تروریستی بیرون ساخت وانکشور را نجات داد،اما آمریکا حدود هفتاد درصد خاک افغانستان را زیر پای تروریسم هموار ساخت و میخواهد این وطن را بصورت کُل در کام تروریسم غرق نماید؛
یاد داشت؛
در لحظات نشر این خامه از قول سی آن آن آگاه شدم که دونالد ترامپ فرمان داده است تا هرچه عاجل خروج نیمی از ارتش آمریکا از افغانستان برنامه ریزی گردد.
حالا افغانستان در آستانه دومین چرخ تاریخ وخروج نیروهای شوروی از افغانستان قرار گرفته است.
اکنون مردم افغانستان بطور تنها در برابر آزمون دشوار تاریخ قرار گرفته اندوباید هرچه عاجل برای دفاع مستقلانه تدابیر ویژه دفاعی اتخاذ نمایند.
فرمان جدید ،پروسه استعفای وزیر دفاع آنکشور جنرال متیس را به دنبال خروج ارتش آمریکا از سوریه تسریع بخشید؛

با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن،سپتامبر ۲۰۱۸
منابع:
[1]Russia, Germany, France and Turkey call for lasting ceasefire, constitutional meeting for Syria,SAT OCT 27, 2018