!!

تصمیم امریکا را بی پاسخ نخواهیم گزاشت

” روسیه توانست داعش وافراطیت رادرسوریه نابود واین کشور را آزاد نماید ؛ ولی امریکا قرار است افغانستان را` دوباره به داعش؛ طالب ودرمجموع به افراطیت تسلیم واسیر بدارد “
:لطفا گزارش زیرین را مطالعه فرمایید
برگردان بفارسی – دکتر صفوی
{ پوتین رییس جمهور روسیه درجلسه بزرگ هییت مدیره فرماندهان ارشد وزارت دفاع روسیه امروز مورخ 18 دسامبر 2018 با اینکه از اوضاع نابسامان شرق میانه ؛ افغانستان ؛ کوریا ومشکلات ناتو ونیز از اولویت هایی ارتش روسیه برای سال 2019 از فنآوری تجهیزات جدید و روحیه رزمی ارتش گرفته الی بالا بردن توان هستوی روسیه وضمنا گسترش همکاری را بامتحدین خویش صحبت میکرد ودرمورد خروج امریکا از قرار دادعقد شده سلاح های میان برد اعلام کردو گفت : ” روسیه خروج امریکا را از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که به پیامد های منفی وتضعیف امنیت منطقه وجهان می انجامد ودرحقیقت دربلند مدت حتی تخریب وفروپاشی کنترول سلاح های کشتارجمعی را در درپی خواهد داشت بی پاسخ نخواهد گزاشت وروسیه اکنون سلاحی موشک میان برد ودور برد مطمین دراختیار دارد که هیچ کشوری درجهان هنوز قادر به تولید آن نبوده ونیست ” سلاح موجود ما بدون هیچ تردیدی ضامن امنیت روسیه در چند دهه های دیگر خواهد بود واین توانمندی سلاح ما متوجه آنهاییکه اند که به فکر نظامیگری ولشکرکشی عادت کرده اند میباشد وباید اینرا بدانند. وعلاوه نمود : ما آماده هستیم که با شرکای آمریکایی در مورد این مسئله کلیدی مذاکره کنیم و امیدواریم که با مسئولیت کامل به این موضوع واکنش نشان دهند . درغیر آن کشورهای اروپایی وامریکا آگاه باشند که ماتصمیم قاطع خواهیم گرفت.
پوتین گفت : ” پس از شکست گروه ها وباندهای های تباهکار در سوریه عربی این کشور به اکنون طرف ثبات وامنیت درحرکت است ؛ وازهمین جا باردیگر اعلام میدارم ودستور میدهم تا علیه نابودی با ندهای آدم کش وستیزه جویان افراطی مبارزه بی امان وبدون تردید تا آخرین بقایای شان به پیش برده وهمزمان کمک های بشری را به مردم سوریه ادامه دهید ؛ تا باشد این کشور از وجود این عناصرافراطی پاک وسوریه به یک کشور پایدار تبدیل گردد.}
منبع – نووستی.

!دوستان وهموطنان عزیز
بیایید اندکی قضاوت کنیم ضرب المثل مشهوری داریم ” اگر دل بسوزد از چشم نابینا هم اشک میریزد” . زیرا روسیه به تنهای توانست درمدت کوتاهی داعش وافراطیت را درسوریه قلع وقم کند واکنون از ثبات سوریه حرف میزند زیرا هدف واراده قوی مشخص سیاسی همانا نابودی تروریزم موحود بود ، ولی ناتو با 44 کشور جامعه جهانی در راس امریکا قریب 18 سال است درضمن اینکه دیگر حرفی از ثبات وامنیت وجود ندارد ؛ برعکس متاسفانه نماینده امریکا شهر به شهر کوچه به کوچه میگردد تا این کشور را دوباره به افراطیت گروه تباهکارمتحجر چون طالب… تسلیم نماید .
بهه بهه عجب دوستان بین المللی..؟؟!! قریب بود این واژه بی ارزش (دوستان بین الملی ) و دموکراسی قلابی را به ذکر زبان مردم تبدیل نمایند.
وگزشته ازاین نباید فراموش کرد به هر اندازه اییکه مناسبات بین این دوقدرت روبه خرابی برود به همان اندازه واکنش ها واوضاع درکشور وخصوصا درشمال افغانستان که این منطقه برای امریکا میدان جنک است بدتر میگردد