این روزها خبر از جابجایی های اساسی در دولت بر سر زبانها می چرخد، اما تا چه اندازه این تغییرات و جابجایی های دولتی عملی می شود، هنوز مشخص نیست. اما آنچه روی آنها تمرکز شده است، دولتی مرکب از گروه طالبان، چهره های منتقد حکومت و نزدیکان اشرف غنی و برخی از تجار در پست های زیر می باشد:
جنرال بهادرشاه احمدی، وزیردفاع ملی
عباس استانکزی، وزیر امور خارجه
اسدالله خالد، رییس عمومی امنیت ملی
جنرال قدم شاه شاه شهیم، وزیر امور داخله
عبدالوحید مژده، وزیر حج و اوقاف
میرویس یاسینی، رییس دفتر رییس جمهور
احمدولی مسعود، سفیر در پاکستان
عبدالسلام رحیمی، سفیر در مسکو
قاری وحید جان توحیدی، والی قندوز
مولوی شبیر احمد عثمانی، والی خوست
وحیدقتالی، والی هرات
نظر محمد مطمن، معاون دبیرخانه شورای صلح
نذیر احمدزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه
نعمت الله شهرانی، رییس شورای علما

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)