پاریس ازترامپ خواست که از مداخله درامور فرانسه دست بردار شوند
——————————————————————-
منبع – ویستی
برگردان بفارسی داکترعطا صفوی .
وضعیت جاری درفرانسه تحت نام « جلیقه زردها» نشان میدهد که هردولتی ویا هرحاکمیتی که بخواهد مستقلانه خارج ازسیاست های امریکا کاری انجام بدهد ولو دوست ویا متحد دیرینه اش بوده باشد ، مطمینآ به این بی سرو سامانی دچار خواهند شد و بلند بردن نرخ بنزین ومواد سوخت هم ازطرف دولت مکرون در این شرایط حساس برای امریکا دست آویزی شد واین تبلبغات غیر دوستانه امریکا که فرانسه را متهم به “نا کارایی” نمود سبب شد که وضعیت از کنترول خارج شود وسخن ترامپ همچون همدردی با معترضین روغنی بود که به ماجرا افزود. ، که تاحال خسارات جانی ومالی بیشماری را بجا گزاشته است.
مبصرین وآگاهان سیاسی به این نظر اند که رییس جمهور فرانسه از گناه ناکرده ولی سخن عریان ومنطقی خویش جواب پس میدهد .. مکرون چندی قبل گفته بود : ” ما باید نیروی دفاعی خویشرا داشته باشیم که بتواند علیه مداخلات روسیه ؛ چین وحتی امریکا ایستادگی کند ” واقعا این دیدگاه برای شان گران تمام شد . زیرا امریکا برای حفظ منافع ملی خویش حتی خاضر است ادرامور دوستان ومتحدین خویش تاریخی بی رحم باشد ، مداخله کند وآنها را سرزنش کند. چه رسد به دیگران… وحتی سخن بجای رسید که پاریس امروز از دولت ترامپ را اخطار داد که از مداخله درامور فرانسه دست بردارند. وزیزخارجه فرانسه امروز اظهارنمود

:
“مقامات فرانسوی هرگز دربحث های امریکایی شرکت نمیکند و کاری هم ندارد بهتر است مصروف ملت خود باشید.”
وی همچنین در ادامه افزود: من به دونالد ترامپ می‌گویم و امانوئل ماکرون، رییس جمهور ما نیز به او گفته است که ما خودمان را در نزاع‌های آمریکا طرف حساب نمی‌کنیم، شما هم بگذارید ملت ما زندگی‌اش را کنند.
بنآ هموطنان ما نباید فراموش کنند که همین امریکا برای افغانستان الحمدالله ازجمله ” دوستان بین المللی ” شمرده میشود