«

سیف‌الاسلام» فرزند «معمر قذافی» برای بحران این کشور طرحی را با کمک روسیه  تهیه کرده است. مقامات روسیه نیز تماس های خود با سیف الاسلام را تائید کرده اند. حتی گفته می شود «محمد القیلوشی» عضو «تیم اقدام سیاسی» وابسته به سیف‌الاسلام در مصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق الأوسط» گفت که دو روز پیش نامه‌ای از جانب سیف‌الاسلام به وزارت خارجه روسیه ارائه کرده‌اند.

القیلوشی به مسکو سفر کرده است. سیف الاسلام در طرح خود برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت لیبی به دست مردم را پیشنهاد کرده است. انتخاباتی که با توجه به آرزوی مردم لیبی برای دوران طلائی قذافی نتیجه آن قطعا به سود سیف الاسلام خواهد بود.