طالبان حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان پذیرفتند

.

یک منبع که ادعا می کند در نشست سران طالبان با سه جنرال پاکستانی حضور داشته افشا کرده است که خلیلزاد به طالبان قبولانده است تا شرط خروج نظامیان خارجی از افغانستان در گفتگوهای صلح برداشته شود.

این منبع اضافه می کند، قرار است آمریکایی ها در سه پایگاه بگرام، شیندند و قندهار مستقر شوند و بقیه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.

با این وضعیت، نقشه آمریکایی برای خروج دیگر نظامیان خارجی از افغانستان اجرایی می شود و علاوتا نظامیانی که قرار بود از این ببعد از کشورهای روسیه و ایران و چین داخل افغانستان شوند نیز منتفی می شود و میدان تنها برای آمریکایی ها باقی می ماند.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)