در یک اقدام کم سابقه، کانادا درنظر دارد سیک ها و هندو های ساکن در افغانستان را که با مشکلات امنیتی روبرو هستند، به این کشور انتقال بدهد.
به گزارش رادیو آزادی، احمد حسین وزیر امور مهاجرین کانادا گفته است که طرح انتقال صد ها تن از هندو ها و سیک های ساکن در افغانستان تقریبآ نهایی شده و قرار است این طرح از اوایل سال آینده میلادی به اجرا گذاشته شود.

قرار است دولت کانادا طرح انتقال سیک ها و هندو های افغانستان را به همکاری « بنیاد منمیت بولار» که در کانادا فعالیت دارد، عملی نماید.
این اقدام پس از آن صورت گرفته است که در حمله انتحاری تاریخ دهم سرطان امسال در ولایت ننگرهار نزده نفر به شمول هفده تن از سیک ها کشته شده و بیست تن دیگر، جراحت برداشتند. در این رویداد، اوتار سنگ خالصه یگانه کاندید انتخابات ولسی جرگه افغانستان نیز در این انفجار جان خود را از دست داد.
بنیاد منمیت بولار تخمین می زند که در حال حاضر حدود دو هزار سیک و هندو در افغانستان زنده گی می کنند. اما امار دقیقی از اتباع سیک و هندوی افغانستان در دست نیست.

بر اساس برخی آمار غیر رسمی که منتشر شده است، حدود بیست و پنج هزار سیک و هندو در دهه نود میلادی در افغانستان، به ویژه در کابل، ننگرهار، لغمان و هلمند زنده گی می کردند.
نهاد های دفاع از حقوق اقلیت ها در کانادا در واکنش به حملاتی که بر اقلیت سیک و هندو در افغانستان صورت گرفته است، قبلآ واکنش نشان داده و خواستار تامین امنیت سیک ها و هندو ها در افغانستان شده بودند.

«جامعه سیک ها و هندو های کانادا» در ماه اسد امسال در صحبت با دیپلومات های افغانستان در شهر تورانتوی کانادا، نگرانی عمیق خود را نسبت به تهدید های امنیتی که متوجه اقلیت هندو و سیک افغانسنتان است، ابراز کرد. اعضای این نهاد، نامه یی را نیز به خانم جمیله امان یکی از دیپلومات های افغان در قنسلگری افغانستان در تورانتو تسلیم کردند تا به دولت افغانستان سپرده شود.
در این نامه نگرانی شدید جامعه سیک ها و هندو های کانادا به خاطر عدم مصئونیت اقلیت سیک و هندو در افغانستان ابراز گردیده بود.

روای هودا یکی از اعضای «جامعه سیک ها و هندو ها کانادا» در این دیدار گفته بود که آنان تلاش می کنند تا بتوانند زمینه اسکان مجدد هندو ها و سیک های افغانستان را در کانادا مساعد بسازند.

سیک ها و هندو باوران کانادا، اقلیت پر نفوذی را در کانادا تشکیل داده اند. شماری از سیک ها و هندو ها در رآس نهاد های حکومت فدرال کانادا قرار دارند. هرجُن سجن سنگ وزیر دفاع کانادا که زمانی در ولایت قندهار در ترکیب نیروهای کانادایی رهبری یک گروه از نظامیان کانادایی را به عهده داشت، یکی از فعالین سیک در کانادا است.
دولت افغانستان قبلا گفته است که برای تامین امنیت سیک ها و هندو های افغانستان و سایر اقلیت های ساکن در کشور، اقدامات جدی را روی دست می گیرد.
تاکنون روشن نیست که دولت افغانستان نسبت به این اقدام چی واکنشی نشان خواهد داد.

برشنانظری- کانادا

Advertisements