رحیم کوریف پنج ساله از چچن ، شش رکورد جهانی را با انجام ۳۲۰۲ شنای پشت سر هم طی دو ساعت و نیم ثبت کرد.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، سردبیر کتاب رکوردهای روسیه استانیسلاو کوننکو در این خصوص به خبرنگاران اطلاع داد.

وی خاطر نشان کرد: « امروز رحیم کوریف با ثبت ۳۲۰۲ شنا پشت سر هم طی دو ساعت و نیم توانست رکورد را بشکند و همچنین پنج رکورد شامل: بیشترین تعداد طی یک ساعت، بیشترین تعداد طی دوساعت، کمترین زمان انجام یک هزار شنا، دو و سه هزار شنا. کل این رکوردها به طور رسمی ثبت شده است.» او به پسر بچه ، گواهی مربوطه را تقدیم کرد

.