وزیر دفاع:

پاسگاه‌های ارتش از روستاها و مناطق غیرضروی جمع می‌شوند