داکترعطا صفوی

اوکراین حکومت نظامی را اعلان نمود ؛
اما افغانستان رسمآ چه زمانی ؟؟…!!
——————————-
امریکا تحفه ناقابل (دموگراسی) خویش را توسط دست نشانده هایی نابکار خویش هم درافغانسان و هم در اوکراین… صادر نمود ولی بدبختانه درنتیجه این هردو حاکمیت ننگین به رژیم های خونین و دیکتاتوری تبدیل شدند وزندگی را بالای باشندگان سرزمین خودشان به جهنم تبدیل نموده اند . ممکن است سوالی نزد دوستان مطرح شود ویا صاحب این قلم را ملامت کنند که ما را به اوکراین چی ؟ واین به ما چه ربطی دارد؟؟؟
نخیر دوستان عزیز اینطور نیست وضعیت وچگونگی ما ارتباط تنگاتنگی وناگسستنی با هم دارد.. زیرا این هردو کشور بایک سناریو زیر نظر یک حاکمان خود کامه فرا منطقوی جهت بازی های کلان منطقوی وفرا منطقوی استفاده میشوند ، به همین دلیل هم حال واحوال وخصوصیات اجیر شده های موجود این دوکشور همچون مامورین گوش بفرمان شباهت کامل به دو” امباق” ویا ” انباغی ” دارند که سرنوشت شان باهم گره خورده است. البته بایک تفاوت ناچیز وآن اینکه یک امباق باتفکر قبیلوی وکاملا بافرهنگ عقبمانده ، ولی امباق دیگر مدرن ، بافرهنگ تر وآراسته با تفکر گویا غربی اما هردو بالای گرده های دیگران نشسته اند حکم می رانند وهر روز این دو امباق فقط با همه درگیر اند از اعضایی خانواده اش گرفته تا همسایه ها ..؛ با اینکه باآدرس های جداگانه زندگی میکنند ؛ ممکن است بین دوامباق تقسیمات نعمات مادی عادلانه تقسیم نشود به یکی کمتر وبه دیگری اضافتر البته این هم به شیرینی امباق ها ونوع خدمات شان ارتباط دارد … گرچه توانمندی دیروز اوکراین را درتمامی هرصه ها با افغانستان غیرقابل مقایسه میدانم ، ولی قطعا وضعیت موجود اگردر دیگر بخش ها یکسان نیست ولی آنقدر باهم تفاوت جدی ندارند بطور مثال : طی آمار ونظر سنجی های که تازه در اوکراین صورت گرفته است محبوبیت ریس جمهور اوکراین این دست نشانده امریکا اندکی بالاتر از 3.5 درصد است ، امریکا یها تمامی فابریکات تولیدی اوکراین را ازجمله تاسییات نظامی را توسط خود همین اجیران نابود کردند ، نیروی های مسلح نیرومند شان که درمنطقه دست بالای داشت را کاملا مهارو از بنیاد نیست کردند ، فحشا ، بدبختی وبیکاری به اوج خود رسیده ؛ گرسنگی ،قحطی وترک جوانان اش بیداد میکند ؛ تفاوق طلبی زبانی به اوج رسیده است ، اکثر وزارت های کلیدی افراد متعصب اوکراینی تبار امریکایی ویا اروپایی اند، مشاورین امریکایی وانگلیس به اصطلاح شهر کوچه وپس کوچه ها را گرفته اند ؛ مطبوعات ورسانه های مذ خرف ضد اخلاقی مردم را تباه نموده است…. و یک تعداد کارمندان ادارات هم به نام اینکه از وظایف شان سبکدوش نشوند سکوت نموده اند وضعیت را طوری ترتیب نموده اند که ” به مرگ میگرن تا به تب راضی شوند ” اوکراین درزیر قرض بدتر از افغانستان فرورفته است . جالب اینکه اگر غرب معاش افسران وسربازان قراردادی را برای یک ماه همچون افغانستان تمویل نکند ؛ خود به خود این رژیم ها سقوط میکند.
بلاخره این علایم کاملا با سناریوی افغانستان یعنی سناریوی (نابودی ) به پیش میرود ؛ وحتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درپرده ابهام اگردایرهم شود تقریبا در عین دوره معین تاریخی با اوکراین تنظیم شده است …و نشانه های وجود دارد که ممکن است انتخابات دراین هردو کشور با اعلان حالت نظامی گلیم اش جمع خواهد شد چه رسد به انتخابات آزاد وعادلانه…
من که سالهای قبل در این کشور رفت وآمد داشتم واز نزدیک آشنایی داشتم .وقتی دوستانم اکنون این حقایق تلخ را برایم بازگو میکنند واقعا من باورم نمیشود.
گرچه در افغانستان رسما حکومت نظامی اعلان نشده است ، درحالیکه همین اکنون در این کشور یک حکومت کاملا نظامی بازور دهشت و وحشت حکمروایی میکنند ومردم را به شکلی از اشکال سرکوب میکنند و اورگان های دهشت آفرین به هدایت به اصطلاح سر قومندان اعلی وگارد خاص مزدورش ومتعصب رژیم است که جنایت می آفریند. واین جنایت مشابهه چون گار د بی مسولیت بیرون ودرون نظام دیکتاتوری دراوکراین نیزحاکمیت میکنند .وفرمان میدهند. زمانی درافغانستان رسما حکومت نظامی ویا مدل آنرا اعلان خواهد نمود که امریکا دیگر به شکست حتمی دست پردوده های خویش درافغانسان همچون سردمداران اوکراین مطمین شو.د.
یکی از این امباق هارا مصروف دلخوشی های وگفتگوهایی بی حاصل وبیمورد گویا ” دوستان بین المللی و پیمان امنیتی” نموده اند ودیگر ش را درعقب دروازه ها منتظر شمولیت درناتو و جامعه اروپایی ساخته اند..
اما این دو امباغ به زخم ناسور درمنطقه ما تبدیل شده است ؛ اینکه حامیان شان تا چه زمانی به این بدبختی ادامه میدهند واین انباغ ها را طلاق میدهد هنوز معلوم نبست.