از دفتر قومندانی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور خبر می رسد که ولی محمداحمدزی قومندان جدید التقرر قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور، از نزدیکترین افراد غنی احمدزی و شخص مورد اعتماد وی میباشد و غنی احمدزی وی را فقط بخاطر سرکوب نمودن اشخاص بانفوذ و چهره های ضد طالب تاجیک، ازبیک و هزاره در شمال فرستاده و در ضمن به وی گفته که در قول اردوی ۲۰۹ شاهین تصفیه سازی نماید و از قومندانان تاجیک گرفته حتی به سطح افسران تصفیه سازی کند و اشخاص مورد نظر خویش را جابجا نماید که این امر نیز از طریق تلویزیون ها اعلام گردید.

– در سفر اخیر که غنی احمدزی به شمال کشور داشت، در شهر مزارشریف در حضور همه مقامات ولایات شمال اعلان کرده که امر ولی احمدزی قومندان قول اردو امر و دستور من است و هیچ کس حق ندارد که با اوامر ایشان مخالفت کند و در ضمن غنی بطور خصوصی به ولی احمدزی گفته هر شخصیکه همرایت مخالفت کرد و حتی هرشخصی که خوشت نیامد، فقط به من تماس بگیر و من عاجل به پای آن شخص توطیه ای را میسازم و برطرف و حتی زندانی میکنم.

جنرال قریشی نمونه این توطیه است که دقیقا دو روز قبل از بازداشت آقای قریشی، در یک جلسه امنیتی در شهر مزارشریف، آقای قریشی با بعضی از خواست های بیجای احمدزی قومندان قول اردو مخالفت میکند. حتی میان آنها گفتگوی لفظی رخ میدهد که بالاخره بعد از ختم جلسه قومندان قول اردو به غنی تماس میگیرد و موضوع را به وی بازگو میکند که غنی احمدزی طبق وعده دادگی اش به قومندان، به پای قریشی تهمت فساد مالی را می زند و وی را بازداشت میکند

مردم و بزرگان تاجیک، مخصوصا شمال باید در مورد توجه کنند وگرنه هرکدام به سرنوشت جنرال قریشی مواجه خواهند شد.

فرخ فرهیخته
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)