ضرب المثل مشهوری است : 
” آن قدر مار خورده اند که خود افعی شده اند”
————————————————

دکتر صفوی
اینها نه واژه شرم را میدانند ونه هم حیا را ، جز لشکر کشی واشغالگری به کشورها و نتیجه اش هم بقول معروف بعد از گزشت زمان ” چه آوردید ؟ هیچ وچه کردید ؟ بازهم هیچ ؟ ” فقط بربادی وبدبختی چیز دیگری نخواهد بود.
وقتی شنیدم که رییس ستاد ارتش آمریکا بعد از 17 سال نابودی اعتراف میکند که: ” امریکا قادر به شکست گروه طالبان در افغانستان نیست و تاکید میکند که طالبان گروه شکست ‌ناپذیر شده اند.” واقعا به فکر سخنان اریک پاهون افتیدم که سال پار گفته بود ؛ وقتی داعش در سوریه در حالت شکست بود ، نماینده رسمی پنتاگون آقایی ” اریک پاهون ” اعلان کرد : پنتاگون با نظر روسیه در مورد پیروزی بر داعش در سوریه مخالف است ، وی به سوالی درمورد اینکه چرا مخالف پیروزی برداعش درسوریه است واین چه معنی دارد؟ پاسخ داد گفت : “این امکان ندارد چون داعش شکست پذیر نیست “.
همان بود که یک قسمت خاک سوریه را به مرکز تربیه داعش تحت اشغال خود قرار دادند وازهمان جا به سوق واداره سربازان نیابتی خویش میپردازند . یک تعداد شان هم به شکلی از اشکال به افغانستان انتقال دادند وبقیه هم درلست منتظر اند.

بلاخره چشم ما روشن که حالا یک سرکرده بی حیا دیگرش به اسم جوزف دانفور رییس ستاد ارتش آمریکا بعد از 17 سال نابودی این سرزمین به شکل بیشرمانه صریح وروشن اعتراف میکند ” که امریکا قادر به شکست گروه طالبان در افغانستان نیست و تاکید میکند که طالبان گروه شکست ‌ناپذیر شده اند.”
این بیان آشکار فقط بیانگر قایم کردن پایگاه های نظامی شان درمنطقه وسفربری سربازان نیابتی ( طالب وداعش…) به آغاز پلان ” B ” یعنی مداخله در اسیای میانه می‌باشد تا از اینطریق ضربه محکمی به منافع روسها وچینی ها درمنطقه وارد نمایند وروسها هم حالا دارنده یک قسمت ازلشکر طالب را دراختیار دارند. ودر این بازی های کثیف فقط بازنده اش ما خواهیم بود.
یادتان باشد که دوسال قبل از امرور دونااد ترامپ گفته بود ” مداخله ما درعراق یکی از بزرکترین اشتباهات نا بخشودنی درتاریخ امریکا حساب میشود”.
ایکاش که ترامپ این جسارت اخلاقی را میداشت که این مداخله را یکی از جنایت های دیگر نا بخشودنی درتاریخ امریکا حساب مینمود .
باور من براینست روزی رییس جمهور بعدی امریکا خواهد آمد گفت که این اشغالگری درافغانستان یکی از بزرکترین اشتباهات ویا اگر وجدانی بود ممکن است به یکی از جنایات نابخشودنی دیگر امریکا درتاریخ اعتراف خواهند نمود. وبه همین شکل اعتراف جنایت در سوریه ، لیبیا…. 
ولی حالا چه سود.؟
با اینکه اینجا ممکن سالهای دیگر جولان کنند ، اما بقول معروف ” آبی که بجا ماند، بلاخره می‌گندد”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شوروی دفن گردید ولی هنوزهم سایه ترس اش پابرجاست

.

صفوی
از آنجاییکه در کشورهای غربی پوشیدن این نوع لباس ها با نشان شوروی ، جالب و همچون یک تحفه یا سوغاتی خوبی دربین جوانان روز از روز تقویه وافزایش میابد ، اما گروهی از اعضای پارلمان اروپا از مدیر عامل شرکت ” امازون Amazon ” یعنی اداره محل فروش چنین محصولات که از طریق آنلاین این نوع تولیدات را بفروش میرساند طی نامه ای خواسته اند که دیگر به مشتریان خویش چنین کالا ها را بفروش نرساند و چنین دستور بیسابقه ومشابهه را در ماه سیپتامبرسال 2018 شرکت امریکایی Walmart دریافت نموده اند که تمام کالا ها ومحصولاتیکه درآن داس وچکش ودیگر نماد های شوروی.. به مثابه تحفه ویا سوغات استفاده میشود باید از فروش وانتقال آن به مشتریان ویا متقا ضیان جلو گیری صورت گیرد..
و جالب اینکه علت این عملکرد به اصطلاح” انسان دوستانه ” خویش راگویا احترام به قربانیان دوران دولت شوروی قلمداد مینمایند….!!!
فکر میکنم که این وضعیت نه بخاطر حس بشردوستی قربانیان کشور دیگری چون ( شوروی سابق ) ، بلکه ممکن است نگرانی و جلب توجه زیاد جوانان بوده باشد که از نظر روانی برجامعه ارویایی تاثیرات بدی بجا گزاشته باشد وبه همین دلیل هم قابل قبول نیست. معلوم میگردد هنوز احساس تهدید ها وعقده ها موجود است.
منبع- بازگردان از نوستی صاحب این قلم به قول نشریه The Guardian