چیگوارای هزارستان چگونه تسلیم استبداد شد؟

هارون امیر زاده

علیپور مثل چیگوارا به یک قهرمان افسانوی هزارستان تبدیل شده بود از یک سنگر به سنگر دیگر از بهسود به ارزگان، از غور تا جاغوری برای آزادی و نجات هموطنانش از شر تروریزم می پرید. او شجالانه و بدون ترس به کابل آمد، ولی توسط امنیت ملی دستگیر شد. دیروز اوج قهرمانی او بود. هزاران دختر و پسر پیر و جوان برای نجات چیگوارای هزاره به خیابانهای کابل ریختند و با فداکاری او را از دست دولت کابل آزاد کردند. رهایی او به جشن پیروزی مردم علیه استبداد تبدیل شد.
اما یک روز بعد علیپور با خوانش معذرت نامه به زبان خیلی مظلومانه و خواهش بخشش از دولت و اعتراف به اشتباهاتش و پشیمانی تمام لقب قهرمانی او و فداکاری های مردم را به صفر ضرب کرد.
به نظر می رسد رهایی او هم شاید با پادرمیانی سرور دانش با تضرع، اظهار پشیمانی و تعهد به تسلیمی اسلحه او به دولت کابل صورت گرفته است.
تمام اتهاماتیکه دولت به علیپور می زد، در اعتراف نامه او به زبان خودش بیان شد.
مردم برای نجات شان از شر فاشیزم و تروریزم به قهرمانان سر سپرده و با استقامت نیاز دارند نه به قهرمانان کاذب، تر سو و یک روزه.
درست گفته اند که نام رستم به از رستم

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

تعهدات عليپور با دولت و مهر تصديقي آقاي دانش بالاي آن :

 

ویدیو توبه نامه علیپور

Advertisements