مظهر کاویانی

استراتژي غني عين همان استراتژي كرزي است،
اما با تاكتيك ديگر. در دوره حكومت كرزي، چهره هاي مثل سيد مصطفي كاظمي، مولانا عبدالرحمن سيدخيلي، مطلب بيگ، رسول محسني، جنرال داوود شهيد ترور شدند و در دوره حكومت وحدت ملي فرماندهان ضدطالباني مثل نظام قيصاري و فرمانده عليپور بازداشت گرديدند.
در تازه ترين مورد، فرمانده عليپور، فرمانده معروف ضدطالباني در مناطق مركزي، را نيروهاي امنيت ملي از ساحه قلعه قاضي دشت برچي بازداشت كرده است. اين در حالي است كه دو روز پيش نيروهاي امنيتي به قصد بازداشت بيگزاده، فرمانده جهادي ولايت تخار، نيز لشكركشي كرده بودند كه با مقاومت مردم روبرو شده و ناكام برگشتند.
به نظر مي رسد اكنون فرصت آن فرارسيده كه اعضاي جبهه مقاومت و مردم افغانستان از خواب و خيال اينكه دولت تعريفي از دوست و دشمن ندارد، بيدار شده و فكر و انديشه اي به حال خود كنند. در غير آن صورت، غني همه چهره هاي ضدطالباني را بازداشت كرده و طي يك آيسكريم خوري ديگر حكومت را به طالبان خواهد سپرد.